קוד אתי - עיריית נס ציונה

עיריית נס ציונה חרטה על דגלה להיות ארגון אשר פועל ביושרה ובשקיפות, ארגון שרואה את תפקידו בראש ובראשונה כנותן שירות לתושבי העיר לטובת קידום איכות החיים בעיר, תוך שמירה קפדנית על הנחיות החוק ודגש על ערכי כבוד, רגישות ומוסריות.

עיריית נס ציונה על כלל העובדות והעובדים, רואים בטובת הציבור והאינטרס הציבורי חיוניים ליצירת לכידות חברתית וקהילתית.
אי לכך עיריית נס ציונה ועובדיה מציבים לעצמם את השליחות והשירות הציבורי לפני כל אינטרס אישי או מערכתי, תוך שמירה על שיוויניות, הוגנות ושמירה על ערכי הסביבה.

עובדי העירייה השתתפו בבחירת ערכי השירות והערכים המבטאים את DNA השירותי בצורה הטובה ביותר: שירות אא״א - אכפתי, אפקטיבי, אחראי

אכפתי 

עיריית נס ציונה ועובדיה מתחייבים להדק ולחזק את הקשר עם התושבות והתושבים ולהיות מעורבים בקהילה, על כלל גווניה. כל נקודת ממשק בין עובדי העירייה לתושבי העיר תזכה לגילוי סובלנות וסבלנות, אמפתיה והאזנה לצורכי התושב תוך קיום שיח מכבד, מבין ואישי.

אפקטיבי

עיריית נס ציונה ועובדיה ישאפו לשיפור מתמיד בכל תחומי הפעולה שלנו. יצירת מנגנוני שיתוף ציבור בכל תחומי החיים ולהסתייע בתושבות ובתושבים בעיצוב עתידה של העיר. בעיריית נס ציונה אנו מאמינים בצורך לקיים תהליכי בקרה והפקת תובנות אירגוניות, תוך שילוב טכנולוגיות חדשניות, למתן שירות אפקטיבי, נגיש, זמין ומהיר.

אחראי

עיריית נס ציונה ועובדיה יקחו אחריות מלאה על ביצוע התפקיד: הן על התוצאות המצופות מכל אחד ואחת והן על דרך הפעולה והגישה השירותית/אנושית המצופות, עם נאמנות לאינטרס הציבורי, שמירה על משאבי העירייה והשקעת מאמץ מתמשך לחסכון ולהתייעלות. 

אנו, עובדי עיריית נס ציונה, נהווה דוגמה להתנהלות אחראית, מקצועית הוגנת ואתית ונשמש סמל, מקור גאווה ודוגמא אישית, לתושבים.