עיריית נס ציונה מפרסמת סל הקלות לתושבים ולעסקים - שנפגעו עקב מלחמת חרבות ברזל.

בשל המלחמה והשפעותיה על תושבים ועסקים, עיריית נס ציונה מפרסמת את סל ההקלות, שנועד לסייע לאוכלוסיות בעיר שנפגעות בשל המצב הביטחוני:
 

הטבות לתושבים:

דחיית תשלומי חובה – בניהם: תשלומי ארנונה, קנסות ודוחות

דחיית תשלומי חובה ב-60 יום מהמועד האחרון לתשלום או עד ל-31.12.2023 (המוקדם מבניהם).

מי זכאי להטבה?

תושבים או בעלי עסקים עפ"י הרשימה הבאה:

 1.  חייל לרבות משרת קבע או מילואים
 2. אנשי כוחות הביטחון- שוטרים, סוהרים, כבאים
 3. נעדרים, חטופים או שבויים
 4. פצועים בבתי חולים ששהו 7 ימים לפחות בשל פציעה שנגרמה להם מהלחימה/פעולות איבה.
 5. עובד/מתנדב בגופי הצלה במשרה מלאה או מקביל לכך
 6. בן זוג של כל אחד מהמנויים לעיל, האחראים לחיוב יחד עימו
 7. חברה שאחד מבעלי המניות העיקריים בה, הוא אחד מהמנויים בסעיפים 1-5

אופן קבלת ההטבה

הגשת בקשה בטופס המצורף 

 

פטור מתשלומי חניה בכחול לבן

בחודש נובמבר, לא תגבה העירייה תשלום על חניה בכחול לבן. אפליקציות התשלום מעודכנות. אכיפה על חניה בניגוד לחוק, מסוכנת ומסכנת את משתמשי הדרך, ממשיכה להתבצע.

מי זכאי להטבה?

כולם.

אופן קבלת ההטבה

אוטומטי, אין צורך בתשלום.

 

תאגיד המים מי ציונה

מאריך ב 30 יום מועדי תשלום מים בהגשת בקשה.

מי זכאי להטבה?

כל מי ששירת כחייל, שוטר, סוהר (במתקנים מסוימים) או כבאי, וכן מתנדב בהיקף של משרה מלאה בגוף הצלה, היה נעדר, חטוף, שבוי או שהתגורר בישוב שהתפנה לאור המצב הביטחוני או שהיה מאושפז כתוצאה מפציעה מפעולת איבה בבית חולים לתקופה של שבעה ימים, בתקופה שמיום7.10.2023    ועד ליום 7.11.2023 

אופן קבלת ההטבה

הגשת בקשה בטופס המצורף

בנוסף, הטבות למשפחות מארחות בביתם מפונים מהצפון או הדרום. המארחים זכאים לאספקת מים בתעריף מופחת לפי כמות מוכרת של דיירים.

מי זכאי להטבה?

משפחות מארחות מפונים.

אופן קבלת ההטבה

הגשת הצהרה על מספר המתארחים בבית המארח. חשבון המים יחושב על בסיס התעריף הנמוך לשירותי מים וביוב גם עבור האורחים.
גם קהילות מארחות בהתנדבות זכאיות להטבה. ניתן להגדיל את כמות המים שהקהילה רוכשת מחברת מקורות בתעריף מופחת ל"כמות מוכרת".

לטופס ההצהרה לחצו כאן

הארכת תוקפם של אישורים בתחום התכנון והבניה

מי זכאי להטבה?

כל תושב הנדרש לאישורים בתחום הבניה: מידע להיתר, החלטות הועדה המקומית לשימוש חורג או הקלות, או אישורים בתחום התכנון: מפת מדידה למידע או להיתר, מפת מדידה שהוגשה בתכנית לאיחוד וחלוקה – יוארכו באופן אוטומטי לתקופה של 4 חודשים (אישורים שתוקפם פג בין התאריכים 7.10.23-7.1.24). 
כל סוגי היתרי הבניה –יוארכו באופן אוטומטי לתקופה של 3 חודשים

אופן קבלת ההטבה

אוטומטי. ללא צורך בהגשת בקשה.
במקרים חריגים בלבד, יפעיל אגף הרישוי שיקול דעת, ובהתאם לזאת יעדכן את התושבים.

למידע מפורט באתר הועדה המקומית לתכנון ובניה נס ציונה - לחצו כאן

הטבות לעסקים:

פטור מאגרת שילוט 

בישיבת המועצה שהתכנסה בחודש נובמבר, אושר פטור מתשלום אגרת שילוט לבעלי עסקים שהפעילות העסקית שלהם נפגעה בשל המצב הביטחוני. עם אישור המועצה, הפטור לחודשים: אוקטובר, נובמבר, דצמבר, יחול רטרואקטיבית עבור עסקים זכאים, על פי התנאים המפורטים, ויקוזז מתשלומים עתידיים. הפטור עבור רבעון שלישי של שנת 2023- זמן הלחימה ויינתן רטרואקטיבית בחודש ינואר.

מי אינו זכאי להטבה?

עסקים שסיווגם בנק, עסק לממכר מזון, בית מרקחת, חנות אופטיקה, חנות שעיקר עיסוקה מכירת מוצרי הגיינה, מעבדה לתיקון מוצרי תקשורת או מחשבים, מפעילי תעשייה לרבות בתי תוכנה, נכס שהמחזיק בו הוא המדינה, גוף מתוקצב או תאגיד בריאות, חברה ממשלתית או תאגיד מים וביוב, שלטי חוצות עפ"י התקשרות עם העירייה.

אופן קבלת ההטבה

באופן אוטומטי ללא צורך בהגשת בקשה.

 

הארכת רישיון עסק 

מי זכאי להטבה?

כל העסקים שתוקף רשיונם פג בין התאריכים 7.10.23 ועד 7.1.24.

אופן קבלת ההטבה

אוטומטי, ללא צורך בהגשת בקשה.

 

דחיית תשלומי חובה – בניהם: תשלומי ארנונה, קנסות ודוחות

דחיית תשלומי חובה ב-30 יום מהמועד האחרון לתשלום.

מי זכאי להטבה?

עסקים שאחד מבעלי המניות שלו בקבוצת הזכאים:

 1. חייל לרבות משרת קבע או מילואים
 2. אנשי כוחות הביטחון- שוטרים, סוהרים, כבאים
 3. נעדרים, חטופים או שבויים
 4. פצועים בבתי חולים ששהו 7 ימים לפחות בשל פציעה שנגרמה להם מהלחימה/פעולות איבה
 5. עובד/מתנדב בגופי הצלה במשרה מלאה או מקביל לכך
 6. בן זוג של כל אחד מהמנויים לעיל, האחראים לחיוב יחד עימו
 7. חברה שאחד מבעלי המניות העיקריים בה, הוא אחד מהמנויים בסעיפים 1-5

אופן קבלת ההטבה

הגשת בקשה בטופס המצורף 

עיריית נס ציונה פועלת ותמשיך לפעול ככל יכולתה בכדי להקל על תושבים או עסקים מקומיים שנפגעו עקב המצב הביטחוני, ולסייע ולתמוך במגויסים, כוחות הביטחון וההצלה ולשמור על איתנות וחוסן של העורף.

 

לשירותי עירייה- לחצו כאן