סוג

הוועדה

איוש חברי מועצה ונציגי ציבור

איוש מקצועי

גורם מזמן

אחראי פרוטוקול

תדירות מינימלית

חובה

הנהלה

יו"ר - שמואל בוקסר
סגנית ומ"מ רה"ע סמדר אהרוני, שאול רומנו, אליהו לוי, סגן רה"ע נאור ירושלמי, עמוס לוגסי, סגן ראש העיר אריאל אלמוג

מנכ"לית העירייה

דוברת העירייה

לשכת מנכ"ל

ללא

לפי צורך

חובה

מכרזים

יו"ר - ס. רה"ע אריאל אלמוג
סגנית ומ"מ רה"ע סמדר אהרוני, עמוס לוגסי, סגן רה"ע נאור ירושלמי, לירן יגודה

יועמ"ש

יועמ"ש

יועמ"ש

4 פעמים בשנה

חובה

כספים

יו"ר - רמי סקליטר
ס. ומ"מ רה"ע סמדר אהרוני, ס. רה"ע אריאל אלמוג, גיל אנוקוב, מאיה פז, שאול רומנו, טלי חייט, אליהו לוי

גזבר

מנכ"לית-לידיעה

דוברת העירייה

גזבר

גזבר

4 פעמים בשנה

חובה

מל"ח (משק לשעת חירום)

יו"ר - שמואל בוקסר

רמי סקליטר, סגנית ומ"מ רה"ע סמדר אהרוני, סגן רה"ע אריאל אלמוג, פנינה זיו, אליהו לוי, עמוס לוגסי, שחר רובין
, ראובן בן דורי, יזהר גינתון, יובל וינר, שאול מאור, שמעון בן שבת, עו"ד נחום לוי, משה פולק

מנכ"לית העירייה, דוברת העירייה, יו"ר ועדת מל"ח, ראש מטה ראש העיר, סגן ראש העיר, סגנית ראש העיר, רמ"ט מל"ח, יו"ר ועדת פס"ח, סגן ועדת פס"ח, מנהל אגף בטחון, ממונה חשמל, מנכ"לית מי נס-ציונה, ממונה מים וביוב, מנהל מחלקת היסעים, ממונה מזון ומשכ"ל, מנהלת משאבי אנוש, מנהלת מחלקת גני ילדים, ממונה בריאות, מנהל אגף הנדסה ותשתיות, טרינר, מנהלת אגף החינוך, מידע לציבור,
מנהלת האגף לשירותים חברתיים, מתנדבים – חירום, ממונה  פסיכולוגיה, מ.מוקד / מרכז הוועדה, עוזר מרכז ועדת מלח, מנהל אגף הגזברות, מנהל אגף שפ"ע, מנהל אגף מערכות מידע, מנהל מחסנים, מנהל מטה רב משימתי, קב"ט מוסדות חינוך, מפקד-גדוד חילוץ והצלה, מנהל מחלקת איכות הסביבה, מנהל מחלקת הנוער 

מנהל אגף בטחון

מנהל אגף בטחון

4 פעמים בשנה

חובה

ביטחון

יו"ר - ס. רה"ע אריאל אלמוג
ס. ומ"מ רה"ע סמדר אהרוני, ס. רה"ע נאור ירושלמי, שאול רומנו, שחר רובין, אושרית סורוז'ון, שאול מאור, שמעון בן שבת, משה פולק

דוברת העירייה, נציג מפקד המחוז של פיקוד העורף.
נציג המחוז של משרד החינוך.
מפקד משטרת נס ציונה, מנהל אגף בטחון, מפקד המשא"ז.

מנהל אגף בטחון

מנהל אגף בטחון

4 פעמים בשנה

חובה

ביקורת

יו"ר - שחר רובין
רמי סקליטר, מאיה פז, פנינה זיו

מבקר העירייה

מבקר העירייה

מבקר העיריה

4 פעמים בשנה

חובה

ועדת הנחות

יו"ר - אליהו לוי
סגנית ומ"מ רה"ע סמדר אהרוני, שחר רובין

גזבר, יועמ"ש, מנהלת אגף שירותים חברתיים, מנהל אגף גביה.

סגנית ראש העיר

סגנית ראש העיר

4 פעמים בשנה

חובה

ועדה לקליטת עליה

יו"ר - פנינה זיו

ס. רה"ע אריאל אלמוג, ס. ומ"מ רה"ע סמדר אהרוני, שאול רומנו, שחר רובין,
אסנקאו מקונן, קסנך יוהלה, שי פרדה, מירב ספיר.

מנהלת האגף לשירותים חברתיים, מנהלת אגף החינוך, מנהל מחלקת הנוער.

סגנית ראש העיר

סגנית ראש העיר

4 פעמים בשנה

חובה

ועדת בטיחות בדרכים

יו"ר - ס. ומ"מ רה"ע סמדר אהרוני
רמי סקליטר, סגן ראש העיר נאור ירושלמי, שאול רומנו, שחר רובין
אושרית סורוז'ון, ינון שרז, ראובן בן דורי

דוברת העירייה, מהנדס העיר, מנהלת אגף החינוך, מנהל מחלקת בתי הספר, מנהלת מחלקת גני הילדים, מנהל מחלקת היסעים, נציגי וועד הורים, יועצת תחבורה, מפקד משטרת נס ציונה, מפקד המשא"ז, קב"טי מוס"ח

סגנית ראש העיר

סגנית ראש העיר

4 פעמים בשנה

חובה

ועדה לקידום מעמד הילד

יו"ר - מאיה פז-שקולניק
ס. ומ"מ רה"ע סמדר אהרוני, טלי חייט, שאול רומנו, שלומית אריכא, אריק בן חורין, אוסו באיו, מלכה לוי, רינת לפולואו-אפ

דוברת העירייה, מנהלת אגף החינוך, מנהלת האגף לשירותים חברתיים, אחד ממנהלי בתי הספר בעיר, נציג ארגון המורים העל יסודיים, נציג ארגון מורי אגודת ישראל (בעיר שבה פועל מוסד חינוך שמוריו חברים בארגון), נציג הסתדרות המורים, יו"ר פרלמנט הנוער, יו"ר ועד ההורים העירוני, מפקד המשטרה, נציג תנועות הנוער בעיר, נציג ארגון התנדבותי שעניינו ילדים ונוער.

סגנית ראש העיר

סגנית ראש העיר

4 פעמים בשנה

חובה

ועדה להנצחת זכרם של נרצחי טרור

יו"ר – סמדר אהרוני
גיל אנוקוב, עמוס לוגסי, שחר רובין
ברכה ברומברג, דני נבון
1/3 בני משפחה של נרצחי פעולות טרור שהיו תושבי העיר, שהמועצה קבעה את דרך בחירתם - להפנות ליד לבנים שימליצו.

 

סגנית ראש העיר

סגנית ראש העיר

4 פעמים בשנה

חובה

ועדת חינוך

יו"ר - שמואל בוקסר

 

ס. יו"ר - שאול רומנו
 ס. יו"ר - גיל אנוקוב,
 אליהו לוי, סגנית ומ"מ ראש העיר סמדר אהרוני, מאיה פז, טלי חייט-
מוזמן - ליאור אלימלך, נווה בהט, שי פרדה, יוהלה קסנך, אריק בן חורין, עירית כהן, הילה קרופסקי

מנכ"לית העירייה, דוברת העירייה, רמ"ט רה"ע, מנהלת שפ"ח, מנהלת אגף החינוך, מנהל מחלקת בתי הספר, מנהל מחלקת נוער וקהילה, מנהלת מחלקת גני ילדים, מנהלי בתי ספר, (ניצנים, אב"י, גולדה מאיר) יו"ר ועד ההורים בתי ספר, ועד הורים גנ"י, רכזת פרלמנט הנוער, יו"ר פרלמנט הנוער

מנהלת אגף חינוך

מנהלת אגף חינוך

4 פעמים בשנה

חובה

ועדה לאיכות הסביבה

יו"ר - סגן רה"ע נאור ירושלמי
סגנית ומ"מ ראש העיר סמדר אהרוני, מאיה פז, שחר רובין
איציק הפנר, אורן יגאנה, רקפת בר-לב, ליאור אלימלך

דוברת העירייה, מנהל אגף שפ"ע, מנהל מחלקת איכות הסביבה, נציג המשרד לאיכות הסביבה, נציג ארגון ארצי.

יו"ר הועדה

יו"ר הועדה

4 פעמים בשנה

חובה

ועדה למאבק בנגע הסמים המסוכנים ואלכוהול

יו"ר - פנינה זיו
סגנית ומ"מ רה"ע סמדר אהרוני, לירן יגודה, נווה בהט, עירית כהן, מירב ספיר

דוברת העירייה, מנהלת אגף החינוך, מנהלת האגף לשירותים חברתיים, מנהלת הרשות לביטחון קהילתי וממונה למניעת הטרדה מינית, אחד ממנהלי בתי הספר בעיר, מנהלת הרשות לביטחון קהילתי.

מנהלת הרשות לביטחון קהילתי

מנהלת הרשות לביטחון קהילתי

4 פעמים בשנה

חובה

ועדה למיגור אלימות

יו"ר - ס. ומ"מ רה"ע סמדר אהרוני
פנינה זיו, אליהו לוי, לירן יגודה
דני נבון, ציון פרץ, מלכה לוי ונציג נטו

מנכ"לית העירייה, דוברת העירייה, מנהל אגף החינוך, מנהל מחלקת הפיקוח, מנהל אגף הביטחון בעירייה, מנהלת האגף לשירותים חברתיים, היועץ לענייני אזרחים ותיקים, מנהל מחלקת הנוער, מנהלת הרשות לביטחון קהילתי וממונה למניעת הטרדה מינית.

מנהלת הרשות לביטחון קהילתי

מנהלת הרשות לביטחון קהילתי

4 פעמים בשנה

חובה

ועדת המשנה לתכנון ובניה

יו"ר - עמוס לוגסי
ס. ומ"מ רה"ע סמדר אהרוני,

רמי סקליטר, ס. רה"ע אריאל אלמוג, ס. רה"ע נאור ירושלמי, אליהו לוי, שחר רובין

מהנדס העיר ונציגיו

מהנדס העיר

מהנדס העיר

4 פעמים בשנה

חובה

שימור אתרים

יו"ר - שמואל בוקסר,

 

ס. ומ"מ רה"ע סמדר אהרוני,

ס. רה"ע נאור ירושלמי, שחר רובין
, ריקי שפירא

מנכ"לית העירייה, מהנדס העיר

מהנדס העיר

מהנדס העיר

4 פעמים בשנה

חובה

ועדת ערר על קביעת ארנונה כללית

יו"ר - עו"ד אושרית סורוז'ון
עו"ד ורו"ח צורי חסון, נמר לוי

יועמ"ש, גזבר, מנהל אגף שומה וגבייה

מנהל אגף גביה

מנהל אגף גביה

4 פעמים בשנה

חובה

וועדת המכרזים לבחירת עובדים בכירים

יו"ר - שמואל בוקסר
סגנית ומ"מ ראש העיר סמדר אהרוני, שחר רובין

מנכ"לית העירייה, נציג משרד הפנים, יועמ"ש

מש"א

מש"א

לפי צורך

חובה

וועדת תמיכות

 

מנכ"לית העירייה, גזבר, יועמ"ש, מנהלת האגף לשירותים חברתיים, מנהל מחלקת הספורט, מנהל מחלקת הנוער

גזבר

גזבר

פעם בשנה

חובה

ועדת חקלאות

לא מתקיימת ועדת חקלאות נוכח אי-קיום  ס' 151-161 לפקודת העיריות

 

 

 

 

רשות

ועדת תחבורה ותנועה

יו"ר - רמי סקליטר
מ"מ - סגן רה"ע נאור ירושלמי,
סגנית ומ"מ רה"ע סמדר אהרוני, שאול רומנו, שחר רובין
איציק הפנר, ראובן בן-דורי, יוסי גופר, יעקב בונדה, שאול מאור, נמר לוי, עמית בריל

דוברת העירייה, מהנדס העיר, מנהלת מחלקת תנועה, מנהלת אגף החינוך, מנהלת האגף לשירותים חברתיים, מנהל אגף בטחון, מנהל מחלקת היסעים, מנהל מחלקת הנוער, מנהל מחלקת איכות הסביבה, יו"ר פרלמנט הנוער

מנהלת מחלקת תנועה

מנהלת מחלקת תנועה

לפי צורך

רשות

ועדת נוער וצעירים

יו"ר - מאיה פז שקולניק
שאול רומנו, ינון שרז, רותם דוידסון, יובל וינר, אריק בן חורין, שרון ברנטוין, טל שכטמן, קובי דהן, עמית בריל

דוברת העירייה, מנהל מחלקת הנוער, מנהלת אגף החינוך, מנהלת האגף לשירותים חברתיים, יו"ר ועד ההורים העירוני, רכזת פרלמנט הנוער, רכז תנועות הנוער העירוני

מנהל מחלקת הנוער

מנהל מחלקת הנוער

לפי צורך

רשות

ועדת מלגות

יו"ר - שאול רומנו
סגנית ומ"מ רה"ע סמדר אהרוני, שולי מזרחי, סגן ראש העיר נאור ירושלמי, לירן יגודה, אליהו לוי,
יוסי גופר

גזבר, מנהלת אגף החינוך, מנהל מחלקת הנוער

מנהל מחלקת הנוער

מנהל מחלקת הנוער

פעם בשנה

רשות

ועדת שמות רחובות/מקומות ציבוריים

יו"ר - שמואל בוקסר
סגנית ומ"מ רה"ע סמדר אהרוני, סגן רה"ע נאור ירושלמי

מנכ"לית העירייה, מהנדס העיר, דובר

מהנדס העיר

מהנדס העיר

לפי צורך

רשות

ועדה לשיפוץ חזיתות בתים ולשיפוץ חזיתות רחוב ויצמן

יו"ר - ס. ומ"מ רה"ע סמדר אהרוני,
עמוס לוגסי, גיל אנוקוב

גזבר, יועמ"ש, מהנדס העיר, מנהלת מחלקת תרבות הדיור

סגנית ראש העיר

סגנית ראש העיר

לפי צורך

רשות

ועדת ספורט

יו"ר - שמואל בוקסר
גיל אנוקוב, שאול רומנו, יובל וינר, קובי כדורי, רביב ורניק, יעקב עידן, אושרית סורוז'ון, יואב בלס, נמר לוי, שמואל רוזן, רוני פרדילוב

מנכ"לית העירייה-(לידיעה), דוברת העירייה, עוזר ראש העיר, מנהלת אגף החינוך, מנהל מחלקת הספורט

ראש העיר

ראש העיר

לפי צורך

רשות

ועדת בריאות

יו"ר - רמי סקליטר
סגנית ומ"מ רה"ע סמדר אהרוני, סגן רה"ע נאור ירושלמי - ממונה עיר בריאה, ד"ר רינה ארז, ד"ר ריבי שטיינהרט

וטרינר עירוני

וטרינר עירוני

וטרינר עירוני

לפי צורך

רשות

ועדת יקיר העיר

יו"ר - שמואל בוקסר
סגנית ומ"מ רה"ע סמדר אהרוני, עו"ד דפנה קירו- כהן- מנכ"לית העירייה, ריקי שפירא- לרר- בית ראשונים, ריבה קליין- מ. אגף החינוך, יובל וינר- נציג ציבור, עמיר קשי- מ. אגף הרווחה

 

סגנית ראש העיר

סגנית ראש העיר

פעם בשנה

רשות

ועדת קידום ורישוי עסקים

טרם שובצה בקדנציה הנוכחית

 

 

 

 

רשות

ועדת תעשיה, מסחר ותיירות

טרם שובצה בקדנציה הנוכחית

 

 

 

 

מקצועית

וועדה הרכש ובלאי + עבודות

 

יו"ר - מנכ"לית
גזבר, מנהל אגף שפ"ע ונציג הנדסה

מנכ"לית

מנכ"לית

לפי צורך

מקצועית

וועדה להיערכות לקראת טקס יום הזיכרון

יו"ר – ס. ומ"מ רה"ע סמדר אהרוני
ארנון קהלני - יו"ר יד לבנים, שולם הימלפרב- נציג משפחות שכולות, מזכירת הוועדה, קמי יוספאן - מתנדבת, יוני נתן - נציג קידום נוער, אחראי על "איגרת ופרח".

 מנכ"ל קריית התרבות, דוברת העירייה

סגנית ראש העיר

סגנית ראש העיר

פעם בשנה

מקצועית

וועדת בטיחות

 

יו"ר - מנהל אגף בטחון,
 מנהל אגף שפ"ע, מנהלת מחלקת גנים ונוף, מנהל אגף תשתיות, מנהל מחלקת איכות הסביבה, קצין רכב, מנהל מדור מיזוג וחשמל
ממונה בטיחות

מנהל אגף בטחון

מנהל אגף בטחון

לפי צורך

מקצועית

וועדת מטה עירוני - הרשות לביטחון קהילתי (עיר ללא אלימות)

 

מנכ"לית - יו"ר
דוברת העירייה, מנהלת אגף החינוך, מנהלת האגף לשירותים חברתיים, מנהל אגף בטחון, מנהל מחלקת הנוער, מנהלת הרשות לביטחון קהילתי וממונה למניעת הטרדה מינית.

הרשות לביטחון קהילתי

הרשות לביטחון קהילתי

לפי צורך

מקצועית

ועדת בחינה (גבייה)

 

יועמ"ש, גזבר, מנהל אגף גביה

גזבר

גזבר

לפי צורך

מקצועית

ועדת הקצאות

 

יו"ר - מנכ"לית
גזבר, יועמ"ש, מהנדס העיר, מנהלת מחלקת נכסים

מנכ"לית

מנכ"לית

לפי צורך

מקצועית

התקשרות עם זוכים במכרזי מסגרת

 

מנכ"ל
גזבר, יועמ"ש

מנכ"לית

מנכ"לית

לפי צורך

מקצועית

ועדת בחינה (גיוס כ"א)

נציגי ציבור - משה פינקל, יעקב עידן

יו"ר - מנכ"לית
גזבר, יועמ"ש, מנהלת מש"א

מנהלת מש"א

מנהלת מש"א

לפי צורך

מקצועית

ועדת בחינה לעובדים פנימיים

 

מנהלת אגף מש"א, מנהל אגף רלוונטי, ועד עובדים

מנהלת מש"א

מנהלת מש"א

לפי צורך

מקצועית

ועדת שירות - לערר לצורך הוצאה לפרישה מוקדמת

נמר לוי, רענן וורקר, ינון שרז, עו"ד מירב אורן (נאור)

יו"ר - מנכ"לית
גזבר, יועמ"ש, מנהלת מש"א

מנהלת מש"א

מנהלת מש"א

לפי צורך

מקצועית

ועדת הארכת שירות מעבר לגיל פרישה

 

יו"ר - מנכ"לית
גזבר, יועמ"ש, מנהלת מש"א

מנהלת מש"א

מנהלת מש"א

לפי צורך

מקצועית

מימון הוצאות משפט לנבחרי העירייה ועובדיה

 

יועמ"ש, גזבר, מבקר

גזבר

גזבר

לפי צורך

מקצועית

ועדת השקעות

 

יו"ר - גזבר
מנכ"לית, סגנית הגזבר

גזבר

גזבר

לפי צורך

מקצועית

ועדת לשילוב קהילה אתיופית

 

מנכ"לית - יו"ר
, מנהלת הרשות לביטחון קהילתי, מנהלת אגף החינוך, מנהלת האגף לשירותים חברתיים, מנהל אגף ביטחון, מנהל מחלקת הנוער, מנהלת השפ"ח

מנהלת הרשות לביטחון קהילתי

מנהלת הרשות לביטחון קהילתי

לפי צורך

מקצועית

ועדת שימוע

 

יו"ר - מנכ"לית
גזבר, יועמ"ש, מנהלת מש"א

מנהלת מש"א

מנהלת מש"א

לפי צורך

מקצועית

ועדת השתלמויות ועדת תנאי העסקה והיתרי עבודות חוץ

 

יו"ר - מנכ"לית
גזבר, מנהלת מש"א

מנהלת מש"א

מנהלת מש"א

לפי צורך

מקצועית

ועדת מתקנים (נוהל שימוש בחדרים במבני עירייה/ציבור)

 

יו"ר - מנכ"לית
גזבר, יועמ"ש, מנהלת אגף החינוך, מנהלת האגף לשירותים חברתיים, מנהלת מחלקת נכסים

מנכ"לית

מנכ"לית

לפי צורך

מקצועית

ועדת נזיקין

 

יו"ר – מנכ"לית
גזבר, יועמ"ש, ממונה על הביטוחים והתביעות

ממונה על הביטוחים והתביעות

ממונה על הביטוחים והתביעות

על פי צורך

מקצועית

ועדת שילוט

 

הרכב חוקי: מנכ"לית, מהנדס, מנהל שפ"ע ובנוסף: יועמ"שית, מנהל מדור שילוט, ואחראית גביית שילוט

מנכ"לית

מנכ"לית

על פי צורך

מקצועית

ועדת חריגים

 

מנכ"לית, גזבר, מנהלת אגף חינוך מנהלת אגף רווחה

מנכ"לית

מנכ"לית

על פי צורך

שונות

תאגיד מי ציונה

דירקטורים - הילה קרופסקי, שאול רומנו, גיל אנוקוב

 מנכ"לית מי-ציונה

 

 

 

שונות

החברה הכלכלית לפיתוח נס ציונה

יו"ר דירקטוריון שמואל בוקסר
דירקטורים - סגן רה"ע אריאל אלמוג, אורנה דרייזין, משה שפורן, ערן לבב, אפרת דמארי

 רו"ח החברה הכלכלית-יוסי פריד

מהנדס העיר

 

 

 

שונות

איגוד ערים לאיכות הסביבה

סגן רה"ע נאור ירושלמי

נציג עירייה - גזבר

 

 

 

שונות

מועצת נשים נס ציונה

יו"ר - פנינה זיו,

סגנית ומ"מ רה"ע סמדר אהרוני, מאיה פז, טלי חייט

 

 

 

 

שונות

ממונה קשרי חוץ

סגנית ומ"מ רה"ע סמדר אהרוני

 

 

 

 

שונות

ממונה רווחה

סגנית ומ"מ רה"ע סמדר אהרוני