הנהגת ההורים הארצית בשיתוף המחלקה למשאבי קהילה במיזם ייחודי- חיוני עד הבית

לאור מצב החירום מוקם מערך מתנדבים לתגבור השליחויות והשינוע של מוצרים חיוניים, במידה ולא יופעלו.

השירות עבור מבוגרים ומשפחות מתקשות הזקוקות לסיוע

מתנדבים המעוניינים להצטרף ועסקים: מכולות, ירקניות וסופרים- 

לחצו על הלינק המצורף