תעודות התושב בעלות הפס המגנטי הונפקו לתושבי נס ציונה מגיל 16 ומעלה בהתאם לנתוני משרד הפנים ונשלחו ישירות לבתיכם.

תושבים בני 16 ואילך שטרם קיבלו את התעודה, תושבים חדשים בעיר ותושבים שמלאו להם 16, יוכלו להנפיק תעודת תושב ראשונה ללא תשלום.

מה עליכם לעשות על מנת לקבל תעודת תושב?

  • יש למלא את טופס הבקשה להנפקת תעודת תושב בקישור זה, בצירוף צילום ת.ז. וספח בה רשומה הכתובת בנס ציונה.
  • הנפקת תעודת תושב נוספת, במקרה של אובדן / השחתה / גניבה של התעודה, כרוכה בתשלום של 10 ₪ שישולמו באמצעות אתר התשלומים.
  • בכל שאלה באשר להנפקה ניתן לפנות לגב’ לילי פרג’ באמצעות הדואר האלקטרוני: lili-f@nzc.org.il ובטלפון: 08-9383811
  • תעודות תושב לבני נוער בכיתות ז’-י’ תושבי נס-ציונה, יונפקו באמצעות מזכירויות בתי הספר העל יסודיים בעיר. אנא פנו למזכירות לקבלת טפסי בקשה.