• קובץ נתוני תושבים ( ארנונה ) – מנהל המאגר אילן קדוש מנהל הגבייה.
  • רשימת מטופלי רווחה – מנהלת המאגר: אורית בן יהודה מנהלת אגף רווחה
  • רשימת הפונים למוקד העירוני – מנהל המאגר: דייגו כהן מנהל המוקד העירוני.
  • רשימת תלמידי היחידה לקידום נוער – מנהל המאגר: מנהל היחידה יוני נתן.