עיריית נס ציונה ( להלן: "העירייה"), מזמינה בזה הצעות מחיר לקנית מטלטלין תפוסים מהעירייה בהתאם להחלטת בית משפט השלום ברחובות מיום 25 לאפריל 2021.

ניתן גם לעיין ו/או לקבל את מסמכי ההזמנה במשרדי מחלקת רכש אצל הגב' עינת אזולאי, ברחוב הבנים 9 בנס ציונה, בימים א'- ה', בשעות העבודה של העירייה (טל': 08-9383757).

את המטלטלין התפוסים הנ"ל, ניתן לראות במחסן העירייה רחוב ז'בוטינסקי 19 נס ציונה בימים א'- ה' בין השעות 09:00 – 14:00, בתאום טלפוני עם חזי בר שלום בנייד: 053-7921985, וזאת החל מתאריך 08.08.2021 ועד לתאריך 19.08.2021

את ההצעות בצירוף ההמחאה וכל מסמכי ההצעה יש להגיש במשרדי העירייה, ברחוב הבנים 9 נס ציונה, בשעות העבודה, במעטפה סגורה הנושאת ציון "הצעות מחיר- מטלטלין תפוסים", וזאת עד לתאריך 23.08.2021 בשעה 13:00.

ישיבת פתיחת תיבת הצעות המחיר תתקיים ביום 23.08.2021 בשעה 13:15