עיריית נס ציונה ( להלן: "העירייה"), מזמינה בזה הצעות מחיר לקנית מטלטלין מהעירייה

ניתן גם לעיין ו/או לקבל את מסמכי ההזמנה במשרדי מחלקת רכש אצל הגב' עינת אזולאי, ברחוב אבנר בן נר 18 בנס ציונה, בימים א'-ה', בשעות העבודה של העירייה (טל':08-9383757)

את המטלטלין הנ"ל, ניתן לראות במחסן העירייה רחוב ז'בוטינסקי 19 נס ציונה בימים א'- ה' בין השעות 09:00 – 14:00, בתאום טלפוני עם חזי בר שלום בנייד: 053-7921985, וזאת החל מתאריך 08.08.2021 ועד לתאריך 19.08.2021.

את ההצעות בצירוף ההמחאה וכל מסמכי ההצעה יש להגיש במשרדי העירייה, ברחוב הבנים 9 נס ציונה, בשעות העבודה, במעטפה סגורה הנושאת ציון "הצעות מחיר- מטלטלין", וזאת עד לתאריך 24.08.2021 בשעה 10:00.

ישיבת פתיחת תיבת הצעות המחיר תתקיים ביום 24.08.2021 בשעה 10:15.