הודעה על הקמת רשימת מציעים בתחום "מעצבי/ות תוכן במרחב הציבורי" לצורך התקשרויות לפי תקנה 3(8) לתקנות העיריות (מכרזים) תשמ"ח-1987

עיריית נס ציונה (להלן: "העירייה") מזמינה בזאת מועמדים בתחום "מעצבי/ות תוכן במרחב הציבורי" להיכלל ברשימות המציעים של העירייה - לצורך התקשרויות בפטור ממכרז לפי תקנה 3(8) לתקנות העיריות (מכרזים) תשמ"ח – 1987.

הגשת המועמדות תעשה באמצעות רישום אלקטרוני באתר האינטרנט של העירייה בהתאם לכללים המפורטים שם.

המועד האחרון להגשת מועמדות נקבע ליום 30.3.23 בשעה 12:00 (להלן: "המועד הקובע"). בקשות שיגיעו לאחר המועד הקובע ידונו על ידי ועדת ההתקשרויות בהתאם למועדים שיקבעו על ידה לרענון הרשימה.

    בברכה,

וועדת התקשרויות

עיריית נס ציונה

 

להגשת בקשה לרישום למאגר -  לחץ כאן.