תמונת מצב קורונה –בנס ציונה 19.1.2022
 

מאומתים בעיר- 2,358
 
מאומתים שנוספו ביממה החולפת- 347
 
מבודדים- 1,340
 
מספר בדיקות- 2,209
 
אחוז בדיקות חיוביות- 16.73%
 
תמונת מצב קורונה 20.1.22