יש להגיש את הבקשה במלואה רק כשכל הטפסים מלאים ונכונים, השלמת מסמכים מאוחר יותר עלולה לעכב את הטיפול.
ניתן להגיש את הבקשה לתמיכה עד תאריך 19.02.2024 בשעה 12:00 בצהריים, ואין עדיפות לבקשות שיוגשו לפני תאריך זה.

תם הזמן למילוי טופס זה.