שם הפרוייקט סך השקעה בש״ח פירוט הפרוייקט
בניין רווחה וחינוך 22,767,225

הקמת מבנה לשירותים חברתיים וחינוך ברחוב ז'בוטינסקי

מגרש אימונים 9,025,108 הקמת מגרש אימונים נוסף באצטדיון ומבנה ספח
שיפוץ לצורף השמשת כיתות בבי״ס בן יהודה 280,000 שיפוץ לצורך השמשת כיתות ספח בבי"ס בן יהודה
שיפוץ בי״ס אשכול 1,000,000 שיפוץ מבנים
שיפוץ מבנה תפוז בבי״ס בינתחומי הדר 765,000 שיפוץ מבנה תפוז בבית ספר הדר וחצר
הוספת אגף לבי״ס בן יהודה 630,000  
עיצוב מרחב למידה בבי״ס פארק המדע 100,000  
הוספת מרחב מוגן גן צפצפה 500,000

תוספת ממ"מ, שירותי נכים וביצוע שיפורי נגישות ובטיחות בגן צפצפה