רשימת החוברות שפרסמה העירייה בשנת 2019:

 • חוברת תעמת 2019
 • ברושור צעדה
 • חוברת משואה לתקומה
 • חוברת ארועי קיץ
 • שיתוף ציבור גבעת האהבה ( פלאיירים , פאזל ענק, מגנטים, מסגרת צילום)
 • פלאיירים תחבורה ציבורית – שיתוף ציבור
 • חוברת מת"ל
 • חוברת רישום גני ילדים + מודעת רחוב
 • גלויה לרישום לכיתה א' + מודעת רחוב
 • חוברת רישום – שש שנתי – רק באתר היא לא הודפסה!
 • גלויה שיווקית של שרותי שי"ל  (שירות ייעוץ לאזרח)
 • פלייר לתעסוקה וקריירה שי"ל (שירות ייעוץ לאזרח)
 • פרסום בנושא ייעוץ במיצוי זכויות לילדים עם צרכים מיוחדים שי"ל (שירות ייעוץ לאזרח)
 • רול אפ פירסומי לשי"ל (שירות ייעוץ לאזרח)