‏22 נובמבר 2020

הודעה לציבור בעקבות תיקון פקודת הכלבת

הכנסת אישרה "תצפית בית" (היתר להחזקה בפיקוח והשגחה)  לכלבים וחתולים שנשכו ועומדים בדרישות החוק, במקום הסגר בכלבייה

 

השירות הווטרינרי העירוני בנס ציונה שמח לבשר לתושבי העיר כי בתאריך 11.11.2020 אישרה כנסת ישראל תיקון לפקודת הכלבת בעל חשיבות רבה לבעלי החיים ובעליהם.

בתיקון הפקודה בוצעו שני שינויים חשובים:

התיקון הראשון מתייחס לתקופת ההסגר לתצפית כלבת, שתהיה מעתה למשך 10 ימים מיום שבעל החיים נשך/שרט אדם ולא מיום שבעל החיים מוסגר.

התיקון השני מתייחס לתנאים הנדרשים ולאופן בו תתבצע תצפית ביתית כאלטרנטיבה להסגר בכלבייה של כלבים וחתולים שנשכו/שרטו אדם.

יש לציין כי מטרת ההסגר או האלטרנטיבה שהיא תצפית ביתית, אינה להעניש את בעל החיים שנשך, אלא לוודא כי בעל החיים אינו חולה בכלבת והדביק חלילה את האדם שננשך על ידו.

בעקבות התיקון, ניתנה לרופא הווטרינר העירוני האפשרות להמיר את ההסגר בכלבייה העירונית בתצפית ביתית או במקרים של בעל חיים חולה או פצוע, תצפית במרפאה וטרינרית שקיבלה אישור לכך.

גם כיום לאחר שינוי החוק, ברירת המחדל לתצפית כלבת של כלב או חתול שנשכו אדם, הנה בכלבייה העירונית.

האלטרנטיבה של תצפית ביתית יכולה להישקל ע"י הרופא הווטרינר העירוני, רק בהתקיים התנאים הבאים:
 1. הבעלים או המחזיק בכלב או החתול, התייצב בשירות הווטרינרי העירוני עם בעל החיים בתוך 24 מרגע שנודע לו דבר הנשיכה/שריטה ובבדיקת בעל החיים לא נמצאו סימנים קליניים המעלים חשד לכלבת.
 2. הכלב הוחזק ברישיון בתוקף במועד הנשיכה – כל הכלבים במדינת ישראל מחויבים בחיסון כלבת והוצאת רישיון מגיל 3 חודשים ואחת לשנה. אי החזקת הכלב ברישיון תמנע את האפשרות לביצוע תצפית ביתית.
 3. במקרה של חתול תתבצע בדיקה של תיעוד חיסון כלבת מהימן ב- 15 החודשים האחרונים טרם הנשיכה. השירות הווטרינרי העירוני בעיריית נס ציונה משתמש בתכנה אינטרנטית אשר מסוגלת לקלוט ולשדר און ליין כל חיסן למניעת כלבת שמבוצע ומוזן במערכת. לאור האמור, ממליץ השירות הווטרינרי העירוני , לבעליהם של חתולי בית, לבקש מהרופא הווטרינר שחיסן את החתול לתעד את חיסון החתול במערכת המשמשת גם לרישום חיסון כלבים.
 4. הרופא הווטרינר העירוני יבצע תחקיר עם הבעלים - במטרה לברר האם הכלב או החתול שהו באזור נגוע בכלבת בשלושת החודשים טרם הנשיכה ואו באו במגע עם בעל חיים החשוד כנגוע בכלבת 45 הימים טרם הנשיכה.  התחקיר כולל חתימה של הבעלים על תצהיר.
 5. אם בעל החיים הוא כלב – הוא לא נתפס או תועד משוטט יותר מפעמיים בשנתיים שקדמו למועד הנשיכה.
 6. הרופא הווטרינר העירוני יאשר בכתב את מקום ותנאי החזקתו בתצפית של בעל החיים
 7. בעליו ו/או המחזיק בבעל החיים בתצפית ביתית יחתום על תצהיר הכולל את ההתחייבויות הבאות:
 •  להביא מידית את הכלב או החתול לבדיקה במצב של שינוי בהתנהגות או בריאות בעל החיים.
 •  במקרה שבעל החיים מת בתקופת התצפית – דיווח מידי לרופא הווטרינר העירוני ומסירה מידית של הגופה לבדיקה .
 •  לנקוט בכול האמצעים הסבירים למניעת מגע של בעל החיים עם כל אדם או בעל חיים אחר למעט מי שנמצא במקום הפיקוח וההשגחה דרך קבע.
 •  לדווח מידית על בריחה של בעל החיים ממקום התצפית.
 •  חתול יצא רק לבדיקה וטרינרית ואך ורק בכלוב נשיאה תקין והמתאים למידותיו.
 •  כלב יוכל לצאת לבדיקה ואו טיול למרחק של עד 500 מטר מהמקום שאושר להחזקתו, כאשר הוא מוחזק ע"י אדם מעל גיל 18 שנים והמסוגל לשלוט בו, כשהוא מובל ברצועה שאורכה אינו עולה על 2 מטר ופיו חסום בזמם. אין אישור להכניס כלב כזה לגינות כלבים, גנים ציבוריים, גני משחק ומוסדות ציבור או לטייל אתו במקומות הומי אדם.
 1. בעליו של הכלב/החתול יגיעו עם בעל החיים לבדיקה ע"י הרופא הווטרינר העירוני בשירות הווטרינרי לפחות 3 פעמים במהלך תקופת ההסגר לשלילת סימנים קליניים המחשידים למחלת הכלבת :
 •  בדיקה ראשונה תתבצע בתוך 24 שעות מרגע שנודע דבר הנשיכה/שריטה. במעמד זה ייקבע הרופא הווטרינר העירוני, את תנאי ההסגר.
 •  בדיקה שנייה תתבצע באמצע תקופת התצפית, במועד שיקבע הרופא הווטרינר העירוני.
 •  בדיקה שלישית תתבצע ביום שבו אמור בעל החיים להשתחרר מתצפית.
 1. בעליו של כלב/חתול ישלם אגרה בסך 365 ₪ - האגרה הנה עבור ליווי ופיקוח הווטרינרי של הליך ההחזקה בתצפית בית והיא תשולם במעמד הבדיקה הראשונה.

השירות הווטרינרי העירוני קורא לתושבי העיר בעלי הכלבים, להקדים ולהסדיר את החזקת כלבם ברישיון

בכבוד רב,

ד"ר יוסי נסינג

מנהל השרות הווטרינרי

עיריית נס ציונה