ניתן גם לעיין ו/או לקבל את מסמכי ההזמנה במשרדי אגף אסטרטגי ולוגיסטיקה אצל הגב' דגנית דהאן, ברחוב הבנים 9, נס ציונה, בימים א'- ה', בשעות העבודה של העירייה.

את כלי הרכב הנ"ל, ניתן לראות במחסן העירייה, רחוב ז'בוטינסקי 19 נס ציונה, בימים א'- ה' בין השעות 09:00 - 15:30, בתאום טלפוני עם ניסים גינון בטל': 08-9383792, או בנייד: 052-2449054, וזאת החל מתאריך 17.10.2021 ועד לתאריך 31.10.2021.

את ההצעות בצירוף ההמחאה וכל מסמכי ההצעה יש להגיש בבניין העירייה, ברחוב הבנים 9 נס ציונה, חדר 311, בשעות העבודה, במעטפה סגורה הנושאת ציון "הצעות מחיר- כלי רכב", וזאת עד לתאריך 07.11.2021 בשעה 11:00.

ישיבת פתיחת תיבת הצעות המחיר תתקיים ביום 09.11.2021 בשעה 12:00.