ענבר עידן
ממונה על חופש המידע
08-9383801

לכל אזרחי ישראל ותושביה עומדת הזכות לקבל מידע מרשות ציבורית בהתאם להוראות חוק חופש המידע. 
עיריית נס ציונה הינה רשות ציבורית על פי החוק ועליה למנות ממונה על טיפול בבקשות לקבלת מידע ולספק את המידע המצוי ברשותה בהתאם לחוק.

דגשים

  • על מנת לקבל מידע באשר לצד שלישי, יש לקבל את אישור הצד השלישי לספק את המידע המבוקש
  • מידע שאדם מבקש אודות צד שלישי מחוייב בתשלום אגרת בקשה בסך 21 ₪, שתשולם באתר התשלומים באמצעות כרטיס אשראי או בקופת העירייה או בהמחאה לפקודת עיריית נס ציונה.
  • מידע שאדם מבקש אודות עצמו פטור מאגרת בקשה על סך 21 ש"ח וכן מאגרת טיפול של עד 4 שעות
  • הגשת הבקשה הינה בכפוף להתחייבות לשאת באגרת איתור וטיפול ובאגרת הפקה עד לסכום שלא יעלה על 160 ₪ (לא כולל אגרת הבקשה)
  • במידה ותתקבל הודעה כי עלות הטיפול על יישום החוק בבקשה גבוהה יותר מ-4 שעות עבודה, תידרש ממגיש הבקשה הסכמה נפרדת להמשך הטיפול

 
לצפייה בנוסח החוק באתר הכנסת לחצו כאן.

פרטי המבקש

  אגרת בקשה בסך 21 ₪, שתשולם באתר התשלומים באמצעות כרטיס אשראי