מור ביטון אלרום
רכזת צעירים ומלגות סטודנטים
08-9400959
053-2814654

עיריית נס ציונה מעניקה מלגות לסטודנטים תושבי נס ציונה לשנת תשפ"א 2020 - 2021

לתשומת לבכם - המועד האחרון להגשת בקשות למלגה חלף ולא ניתן להגיש בקשות נוספות. 

 קריטריונים למלגות לסטודנטים - לשנת תשפ"א (2020 - 2021)

 1. לימודים כסטודנט מן המניין במוסד אקדמי המוכר ע"י המל"ג.
 2. לימודי תואר ראשון / *לימודי הנדסאים
 3. רישום לתכנית לימודים מלאה (סטודנטים הלומדים באוניברסיטה הפתוחה – יידרשו  להציג רישום ל – 3 קורסים לפחות וצבירה של 24 נקודות זכות).
 4. תושב העיר נס ציונה לפחות ב– 12 החודשים האחרונים שקדמו לחודש ספטמבר של אותה שנת לימודים לגביה מבוקשת המלגה (עפ"י הכתובת המופיעה בתעודת הזהות).
 5. גיל הסטודנט בעת יום הבקשה, לא יעלה על 30 (כולל).
 6. במלגות קהילה בלבד: יש לצרף אישור על השלמת שרות צבאי / שרות לאומי.
 7. השתתפות בפרויקט התנדבותי במהלך שנת הלימודים לגביה מבוקשת המלגה:
 • פרויקט קהילתי (50 מלגות) – 25 שעות שנתיות, גובה המלגה 2,000 ₪.
 • פר"ח חונכות רגילה (75 מלגות) – 130 שעות שנתיות, גובה המלגה 10,000 ₪.
 • פר"ח חונכות מיוחדת (15 מלגות) – 130 שעות שנתיות, גובה המלגה 10,000 ₪.
 • תכנית "מתגלים" (20 מלגות) – 130 שעות שנתיות גובה המלגה 10,000 ₪.
 1. השתתפות בטקס חלוקת המלגות העירוני, מועד הטקס יפורסם בהמשך.
 2. מועד אחרון להגשת טפסי הבקשה למלגה 2 לנובמבר 2020 בשעה 12:00.

*להוציא מלגות פרויקט קהילתי

 • כל הקריטריונים הנ"ל הינם מצטברים.
 • אי עמידה באחד הקריטריונים הנ"ל תשלול הזכאות למלגה.
 • על מגיש/ת הבקשה למלא את טפסי הגשת הבקשה באתר.
 • עדיפות תנתן לסטודנטים שלא קיבלו מלגת סטודנט בעבר.
 • במידה ומס' הבקשות יעלה על כמות המלגות המקסימלית, הסדר יוכרע בין הזכאים למלגה על פי מועד הגשת הבקשה למלגה.
 • תנאי להשתתפות סטודנטים (גברים בלבד) בפרויקטים הנ"ל, הינו המצאת אישור משטרה, לפי החוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסד המכוון למתן שרות לקטינים – התשס"א -2001, על פיו אין מניעה להשתתפותו של הסטודנט בפעילות.

מועד אחרון להגשת טפסי הבקשה למלגה 2 לנובמבר 2020 בשעה 12:00.

לבירורים פנו לגב' מור ביטון אלרום בטלפון: 08-9400959, 053-2814654 או ב: morb@nzc.org.il