תברואה

personמנהל מחלקת תברואה, נקיון ומחזור יצחק פרנקו
personטלפון 08-9383835
טבלת אנשי קשר - תברואה
שם תפקיד טלפון נייד מייל
יצחק פרנקו מנהל מחלקת תברואה, נקיון ומחזור 08-9383835
 

מחלקת התברואה אחראית על ניקיון הרחובות בעיר באמצעים מכניים וידניים וכן על פינוי האשפה על כל סוגיה ובכל סוגי כלי האצירה: עגלות, מתקנים טמוני קרקע, מכולות, דחסנים וכיו"ב.

העבודה מתבצעת שלוש פעמים בשבוע ע"י קבלנים חיצוניים. כמו כן אחראית המחלקה על פינוי גזם, המתבצע בכל שכונה אחת לשבוע, עפ"י תכנית מפורטת בחלוקה לימים.