מחלקת תברואה

personמחלקת תברואה ופיתוח יצחק פרנקו
personטלפון 08-9100080
טבלת אנשי קשר - מחלקת תברואה
שם תפקיד טלפון נייד מייל
יצחק פרנקו מחלקת תברואה ופיתוח 08-9100080


למועדי פינוי אשפה וגזם בחגי תשרי לחצו כאן

מחלקת התברואה אחראית על ניקיון הרחובות בעיר באמצעים מכניים וידניים וכן על פינוי האשפה על כל סוגיה ובכל סוגי כלי האצירה: עגלות, מתקנים טמוני קרקע, מכולות, דחסנים וכיו"ב.

העבודה מתבצעת שלוש פעמים בשבוע ע"י קבלנים חיצוניים. כמו כן אחראית המחלקה על פינוי גזם, המתבצע בכל שכונה אחת לשבוע, עפ"י תכנית מפורטת בחלוקה לימים.