מור ביטון אלרום
רכזת צעירים ומלגות סטודנטים
08-9400959
053-2814654
 

 

קריטריונים למלגות לסטודנטים - לשנת תשפ"ב (2021-2022)

 

 1. לימודי תואר ראשון/*לימודי הנדסאים
 2. לימודים כסטודנט מן המניין במוסד אקדמי המוכר ע"י המל"ג.
 3. רישום לתכנית לימודים מלאה (סטודנטים הלומדים באוניברסיטה הפתוחה – יידרשו  להציג רישום ל – 3 קורסים לפחות וצבירה של 24 נקודות זכות).
 4. תושב העיר נס ציונה לפחות ב – 12 החודשים האחרונים שקדמו לחודש אוקטובר של אותה שנת לימודים לגביה מבוקשת המלגה (עפ"י הכתובת המופיעה בתעודת הזהות).
 5. גיל הסטודנט בעת יום הבקשה, לא יעלה על 30 (כולל).
 6. במלגות קהילה בלבד: יש לצרף אישור על השלמת שרות צבאי / שרות לאומי.
 7. השתתפות בפרויקט התנדבותי במהלך שנת הלימודים לגביה מבוקשת המלגה:

א.      פרויקט קהילתי (58 מלגות)                     - 25 שעות שנתיות, גובה המלגה 2,000 ₪.

ב.       פר"ח חונכות רגילה (70 מלגות)              - 140 שעות שנתיות, גובה המלגה 10,000 ₪.

ג.       פר"ח חונכות מיוחדת (20 מלגות)           - 140 שעות שנתיות, גובה המלגה 10,000 ₪.

ד.       תכנית "מתגלים" (20 מלגות)                  - 140 שעות שנתיות גובה המלגה 10,000 ₪.  

ה.      "צעד ראשון לתואר ראשון" (15 מלגות)  - 140 שעות שנתיות גובה המלגה 10,000 ₪. **

 1. השתתפות בטקס חלוקת המלגות העירוני - מועד הטקס יפורסם בהמשך (בהתאם להנחיות משרד הבריאות).
 2. מועד אחרון להגשת הטפסים 31/10/21.

 

*להוציא מלגות פרויקט קהילתי.

**קריטריונים שונים.

 • כל הקריטריונים הנ"ל הינם מצטברים.
 • אי עמידה באחד הקריטריונים הנ"ל תשלול הזכאות למלגה.
 • על מגיש/ת הבקשה למלא את טפסי הגשת הבקשה באתר האינטרנט של עיריית נס ציונה.
 • עדיפות תנתן לסטודנטים שלא קיבלו מלגת סטודנט בעבר (פרויקט קהילתי).