תומר אלמדוי
מנהל מחלקת פיקוח וחניה
08-9104541

בשלב זה מחלקת פיקוח וחניה תמשיך לתת שירות בדיגיטל ובטלפון בלבד.
בשל גודל המשרד והנחיות התו הסגול - לא ניתן לקיים פגישה אישית.

תשלומים, ערעורים והגשת בקשה להישפט ניתן לבצע באופן מקוון:
תשלום דו"חות חניה
תשלום דו"חות פיקוח
ערעורים ובקשות להישפט

פניה למחלקת פיקוח וחניה: 

מענה בטלפון: 08-9104541 בימים:
ראשון ושלישי, בין השעות: 12:00 - 16:00
שני, רביעי וחמישי, בין השעות: 08:30 - 12:30
או בדוא"לsco-parking@nzc.org.il (לא מיועד לערעורים ובקשות להישפט)