בשלב זה אגף החינוך ימשיך לתת מענה בדיגיטל, בטלפון ובאמצעות שיחת זום
הנהלת האגף 08-9306002

רישום

פניה למדור הרישום בכל הנושאים אפשרית
בטלפון: 08-9306001
ובדוא"ל: nz-rishum@nzc.org.il

גני ילדים ובתי ספר

פניה למחלקת גני הילדים ולמחלקת בתי הספר אפשרית דרך צור קשר באתר העירוני 
ובטלפונים: 08-9306004 – מחלקת גני ילדים, 08-9306002/38 - מחלקת בתי הספר

חינוך מיוחד

טלפון: 08-9306020 
דוא"ל: lironr@nzc.org.il

שפ"ח

טלפון: 08-9306010
דוא"ל: hila.d@nzc.org.il

היסעים

טלפון: 08-9306029
דוא"ל: tedu@nzc.org.il

ספורט

טלפון: 08-9306018 
או בפניה דרך צור קשר באתר העירוני