חגית נרדיה
מזכירת האגף ומהנדס העיר
08-9383810

אינג' בועז גמליאל
מהנדס העיר
08-9383810

מחלקת תכנון עיר

מידע לגבי תוכניות בתכנון ותוכניות מאושרות ניתן למצוא:

טלי איטח
מרכזת תכנון עיר
08-9383771
סמדר ירון
מנהלת מחלקת תכנון עיר
08-9383815

 

קבלת קהל  בתיאום מראש בלבד:
יום ראשון, בין השעות 08:30 - 10:30
יום רביעי, בין השעות 16:00 - 18:30


אישורים לטאבו / היטלים והשבחה

נריה ארז
מנהל מחלקת היטלי השבחה ופיתוח
08-9383749

קבלת קהל בתיאום מראש בלבד:
יום ראשון, בין השעות 08:30 - 10:30
יום שני, בין השעות 12:00-15:00 – מענה טלפוני בלבד
יום רביעי, בין השעות 16:00 - 18:30


מחלקת תנועה

 

אינג' ילנה גלפרין
מנהלת מחלקת תנועה
08-9383942

לשאלות נפוצות בתחומי התנועה והחניה לחצו כאן
בקשה להקצאת מקום שמור לנכה יש לשלוח לכתובת ElenaG@nzc.org.il 

קבלת קהל בתיאום מראש בלבד:
יום שני, בין השעות 12:00-15:00
יום רביעי, בין השעות 16:00 - 18:30


מחלקת רישוי ופיקוח על הבניה

באתר הועדה המקומית לתכנון ובניה נס ציונה תוכלו למצוא מידע רב:

רוני הורביץ
מדור מידע, מנהל ריכוז נתונים ותצ"רים
08-9383816

פניה למחלקת רישוי ופיקוח על הבניה אפשרית בטלפון: 08-9383817 או באמצעות עמוד "צור קשר" באתר העירוני.

קבלת קהל בתיאום מראש בלבד:
יום ראשון, בין השעות 08:30 - 10:30
יום שני, בין השעות 12:00-15:00 – מענה טלפוני בלבד
יום רביעי, בין השעות 16:00 - 18:30


מחלקת תשתיות ופיתוח

 (אלכס לקשטנוב, איגור ויימן)

רחל יפרח
מזכירת הפיתוח העירוני
08-9383796

 

קבלת קהל בתיאום מראש בלבד:
יום שני, בין השעות 12:00-15:00
יום רביעי בין השעות 16:00 - 18:30