חיה באלי
מנהלת מתל
08-8638024

הורים יקרים,

פעילות החוגים תתקיים במשך שנת הלימודים החל מחודש ספטמבר ותסתיים בחודש יוני 2021. למעט ערבי חג וחול המועד פסח. 
רישום לחוגים במשרד מתל בימים: ראשון עד רביעי,  בין השעות: 19:00-11:00.

הפסקת החוג ביוזמת התלמיד:
 • ילד רשאי להפסיק את השתתפותו בחוג ובלבד שיתקיימו התנאים הבאים:
 • חתימה על טופס הפסקת השתתפות בחוג ע"י הורי הילד.
 • יש להודיע על הפסקת החוג שבועיים מראש.
 • התשלום עבור החוג יחויב עד לתום החודש בו ניתנה ההוראה, יתרת התשלומים תוחזר.
 • פרט לחוג "מוכנות לכיתה א' ", יחויב תשלום קנס עבור חודש 1.  
ביטול חגים והדרכת הורים, דחייה והשלמת שיעורים:
 • ילד הנעדר משיעור מסיבה כל שהיא - לא יהיה זכאי להשלמת שיעור או החזר תשלום.
 • שיעור שיבוטל ביוזמת המורה, יזכה את הילד בהשלמת שיעור במועד אחר שיתואם עם המורה.
 • ניתן לבטל הדרכת הורים עד יום לפני המועד שנקבע, לאחר מכן יגבו דמי ביטול בסך 60 ₪. 
הפסקת לימודים ביוזמת ההנהלה:
 • ההנהלה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק השתתפותו של נרשם במידה ולא יעמוד בהתחייבויותיו לתשלום עבור החוג.
 • ההנהלה רשאית לא להתחיל, לדחות את פתיחת החוג במידה ולא ירשמו מספיק ילדים, או מכל סיבה אחרת על-פי שיקולה.
תנאי תשלום:
 • התשלום עבור כל החוגים, יתבצע מראש בצ'קים דחויים למשך כל שנת הפעילות.
 • התשלום משוקלל וכולל חישוב בגין ימי חופשה ומועדים. 
 • מובהר בזאת, כי לא יתבצעו החזרי תשלומים כלשהם בגין ימי חופשה ומועדים.             
הנחות:
 • זכאים להנחות בחוגים תושבי נס-ציונה בלבד, עפ"י הקריטריונים הבאים:
 • משפחה חד הורית זכאית ל-5% הנחה בכפוף לרשום בתעודת זהות.
 • הנחה של 5% לאח. 

צוות מתל עומד לשירותכם, אנו מאחלים שנת פעילות מחזקת ומהנה.
חיה באלי, מנהלת מתל