מוקד עירוני 106

personמנהלת מוקד 106 שמרית ישראל
personטלפון 08-6429222
personהערות שעות פעילות 24/7
טבלת אנשי קשר - מוקד עירוני 106
שם תפקיד טלפון נייד מייל
שמרית ישראל מנהלת מוקד 106 08-6429222

בטופס מקוון זה ניתן לפנות למוקד העירוני

כאשר תיפתח הפנייה - תקבלו סמס למכשיר הטלפון הנייד שלכם. אנא הקפידו על מילוי פרטים מדויקים ועל בהירות הפניה. הטופס לא מיועד לפניות חירום. לפניות דחופות פנו למוקד בטלפון 08-6429222