דלג לתוכן העמוד

מהפכת הגגות הסולאריים של נס ציונה - תשובות לכל השאלות

לחצו על שאלה על מנת לצפות בתשובה:

מי מנהל את הפרויקט?

עו"ד אושרית סורוז'ון - מנהלת פרויקטים חכ"ל נס ציונה
עדי אריכא- ראש תחום התייעלות אנרגטית חב׳ סביבות פרויקטים בע״מ
אלירן שריקי - מנהל פרויקטים חב׳ גרינקו אנרג׳י בע״מ (קבלן סולארי)

מהי התועלת הסביבתית של מערכות סולאריות?

הערך הסביבתי עצום  - המערכת הופכת את הגג ליצרן אנרגיה ירוקה ונקייה, שאינה פולטת גזי חממה, ועוזרת להילחם בהתחממות הגלובאלית.

מערכות סולאריות מייצרות חשמל מקרינת השמש, המתחדשת בכל יום. מכאן המונח "אנרגיה מתחדשת".

ייצור חשמל מאנרגיה מתחדשת אינו יוצר זיהום אוויר וגזי חממה, לעומת ייצור חשמל ממקורות אנרגיה מתכלים (פחם, נפט וגז), שיוצרים זיהום אוויר ופולטים גזי חממה. כל מטר מרובע של פנל סולרי על גג קיים יכול לייצר 150 ואט של חשמל, ללא זיהום אוויר וללא שימוש בקרקע. נוסף על כך, הפאנלים הסולריים על הגג מונעים חימום יתר או קירור יתר של הגג וחוסכים בצריכת החשמל לקירור או לחימום של המבנה. 

כמה חשמל צפויים לייצר פאנלים סולאריים שיותקנו על גבי גגות מוסדות עירוניים?

אתר אחד של גג סולארי ממוצע מספק בשנה אחת כמות חשמל שוות ערך לצריכה שנתית של כ- 50 משקי בית!

זה ייצור חשמל שלא מזהם את האוויר. רווח נקי לכולנו. 

האם החשמל שמיוצר הוא לשימוש עצמי או יימכר לחברת החשמל?

החשמל המיוצר במבנים בהם מותקנות המערכות הסולאריות (PV) יוזן לחברת החשמל ויעשה בו שימוש בנס ציונה ובכל הארץ.

כל החשמל שנייצר יימכר לחברת החשמל בתעריף קבוע ל- 25 שנה.

האם הסולמות המשמשים את אנשי תחזוקת הגגות יהיו נגישים לילדים?

סולמות יותקנו באופן שמונע נגישות לאחר ההתקנה, אלא רק למי שצריך.

החלק התחתון יפורק וישמר אצל אב הבית. כשירצו לבצע תחזוקה בגגות, אב הבית יחבר את החלק הפריק שאורכו 2.3 מטר לחלק שנעול עם חופה ומנעול ומחובר לקיר.

מה משך הזמן הצפוי לעבודה בכל אתר שבו מתקינים את המערכת?

העבודות על גבי הגגות צפויות להסתיים בכל אתר בכ-3 שבועות מרגע תחילת הביצוע. בנוסף תהיינה עבודות המשכיות בנושא חיבור החשמל וכן עבודות תחזוקה.

הקמות המערכות יחולקו למקבצים של כ-4 אתרים בכל פעם.
בשלב הראשון תותקן הקונסטרוקציה ולאחריה תותקן תשתית החשמל, לבסוף יבוצעו עבודות להתקנת הפאנלים וחיבורם לרשת החשמל.

מהן שעות העבודה בפרויקט? ומתי העבודות יחלו?

כל עוד המבנה אינו מאוכלס, שעות העבודה תהיינה מהשעה 7:00 ועד השעה 17:00 .
במידה והמבנה יהיה מאוכלס, תבוצענה רק עבודות שאינן מסכנות את המשתמשים במתקן.
העבודות יבוצעו בתאום מלא מול בעלי העניין הרלוונטיים לכל אתר תוך מינימום הפרעות לפעילות הסדירה.

:העבודות בשטח יחלו בסוף חודש יולי 2021 לאחר סיום שלב היערכות מקדימה, הכוללת

 • מדידות במבנים שבהם מיועדת התקנת הפאנלים
 • בדיקות קרינה – לפני ואחרי ההתקנה
 • בדיקות תקינות הגגות וביצוע הכנות נקודתיות ככול ויידרש
 • ידוע ועדכון הציבור אודות הפרויקט
   

  לא יונפו פאנלים על אף גג מבנה לפני אישור הקונסטרקטור הרשותי !

  כלל העבודות שנעשות כרגע הן בבחינת בדיקה והכנת השטח כולל איטום היכן שנדרש 
  אישור משטרה וגורמים רלוונטיים יתקבלו בקירוב להצבת המנופים והנפת הפאנלים על הגג

המבנה הראשון שיותקנו עליו הפאנלים יהיה מבנה העירייה.

אילו אמצעי בטיחות ינקטו במהלך העבודות?

במכרז להתקנת הפאנלים הסולארים הגדירה העירייה לקבלן תנאים להבטחת מקסימום הבטיחות הנדרשת באתרים. מונו מספר בעלי מקצוע בעלי ותק וניסיון בתחום החשמל, הקונסטרוקציה והבטיחות. ממונה הבטיחות אחראי לקיים סקר סיכונים לכל אתר, לתת הנחיות בטיחות מקיפות במהלך העבודה ולבצע ביקורות שוטפות בכל האתרים עד לסיום העבודות.

הקונסטרוקציה תעמוד בכל התקנים הישראלים הרלוונטיים ובכל הוראות הבטיחות הקבועות בדין, כפי תקפן בישראל. אזור העבודה יבודד, וייקבעו סידורי גישה נפרדים לעובדים וכן תוקם גדר הפרדה - כדי למנוע כל אפשרות של כניסת ילדים ואנשים לא מורשים לאתר הבנייה עד גמר החיבור לחשמל.

יותקנו אמצעי בטיחות בכל אתר שיבטיחו הגנה על שלומם של העובדים והמבקרים באתרים הכוללים:  הוראות, הנחיות, תדריכים, אמצעי עזרה ראשונה, אמצעי כיבוי, אמצעי מילוט ומיגון אישי, סולמות תקניים, קווי חיים, טבעות עיגון, רתמות, כבלי פלדה, משטחים מונעי החלקה, מפסקי חירום, גידור ותיחום, סימון ושילוט בטיחותי וכיוצ"ב.

איך אוכל לדעת מתי מתחילה ומסתיימת ההצבה בבית הספר של הילדים שלי?

אנו ניידע כל מוסד חינוכי ו/או מוסדות פנאי עליהם נקים את המערכות בטרם ביצוע העבודות ונעדכן אתכם במהלך העבודה.

האם ההקמה תבוצע בזמן שהילדים בבתי הספר? איך דואגים לביטחונם בתהליך?

אזור העבודות יגודר, ובכל מקרה לא יתבצעו עבודות במקום שבו שוהים תלמידים. העבודות יעשו בתיאום עם אגף החינוך והקב"טים המוסדיים.

האם יותקנו לוחות מנחיתי קרינה מסביב לממירים?

כיום, על פי התקן, לא נדרשת התקנת אמצעי הגנה נוסף נגד קרינה כדוגמת לוח מנחית קרינה, שכן הממירים מותקנים במרחקי בטיחות לפי ההנחיות והתקנים המחמירים ביותר ואין צורך באמצעי מיגון נוסף נגד קרינה.

כמה קרינה יש סביב המרכיבים של מערכת פוטו-וולטאית?

למערכת פוטו-וולטאית יש שלושה מרכיבים עיקריים:  

 • פאנלים סולריים שהופכים את אור השמש לחשמל בזרם ישר
 • ממיר של הזרם הישר לזרם חלופי בתדר של רשת החשמל
 • חוטי החשמל המעבירים את הזרם ללוח החשמל

השדה המגנטי המשתנה בתדר של רשת החשמל נוצר רק סביב הממיר וסביב החוטים.

בממירים ישנים, בלא מיגון, השדה המגנטי יורד ל-4 מיליגאוס רק אחרי שלושה מטרים. המשרד להגנת הסביבה דרש 4 מטרים בין הממיר לאזורים שבהם החשיפה אינה רגעית.

בממירים חדשים, בלא מיגון, המרחק הוא חצי מטר בלבד.

הכבלים הם מאותו סוג של שאר הכבלים המביאים חשמל לבית הספר וגם הזרמים באותו סדר גודל של זרמים.

העירייה קבעה במכרז שהמרחק של הממיר החדש ממיקום חשיפה ממושכת מעל 4 שעות יהיה מעל 4 מטרים.

מה זה הממיר המדובר? היכן הוא נמצא?

הממיר כשמו כן הוא – ממיר את זרם החשמל הנוצר בפאנלים סולאריים לצורך העברה לרשת החשמל הארצית.

הממיר אחד משלושת החלקים של המערכת הסולארית המותקנת: לוחות, כבלי זרם חשמלי וממיר.

כל עוד התקנת המערכת נעשתה בתכנון נכון ובהתאם להמלצות, מובטח כי הממיר לא יגרום להעלאת החשיפה של התלמידים לקרינה. מיקום הממירים בפרויקט נקבע לפי התקנים וההנחיות המחמירות ביותר.

קרינה בלתי מייננת הנפלטת ממתקן פוטו-וולטאי עומדת בהמלצות המשרד להגנת הסביבה לחשיפה מרבית כל עוד הממיר מותקן במרחק של לפחות 4 מטרים מאזור שהייה ממושכת וכבלי הזרם החלופי מותקנים במרחק של לפחות 0.5 מטר מאזורי שהייה ממושכת.

הקרינה שנפלטת מהממיר נמוכה יותר מהקרינה ממיקרוגל או מזגן ביתיים וזהה לרמת הקרינה הנפלטת מחלק מהמקררים.

כיצד יודעים שהקרינה הנפלטת לא מסוכנת?

סיכון קיים לאחר חשיפה כרונית ממושכת לרמות גבוהות יחסית של שדה מגנטי משתנה בתדר של רשת החשמל. חשיפה לאורך זמן לרמות של יותר מ-4 מילי-גאוס יכולה לגרום לעלייה של הסיכון ללוקמיה מ-1 ל-20,000, לפּי שניים - 1 ל-10,000.

סיכון קיים גם בחשיפה אקוטית לזמן קצר לרמות שדה מגנטי שיותר מ-1000 מילי-גאוס.

אף מרכיב של מערכות סולאריות לא יכול לגרום לחשיפות כאלו, לא בנפרד ולא יחד.

המלצת המשרד להגנת הסביבה ומשרד הבריאות קובעת חשיפה מרבי, של עד 4 מיליגאוס – סף חשיפה ממוצע ביממה בתנאים של צריכת חשמל אופיינית מרבית.

מדידות הראו כי רמת הקרינה במרחק של מטר אחד מהממיר השכיח במערכות סולאריות בישראל כיום, נמוכה מ 1- מיליגאוס. זוהי רמת קרינה נמוכה מאוד – פחות מזו של מיקרוגל, של חלק ממכשירי הטלוויזיה והמזגנים, וזהה לרמת הקרינה הנפלטת מחלק מהמקררים.

מערכות סולאריות שמוקמות בצורה תקינה ומפוקחת, אינן מסכנות את הבריאות.

מערכות כאלו כבר פועלות במספר רב של מוסדות חינוך ואף על מבני מגורים בכל הארץ.

בכל המקרים, אותה רמת קרינה שהייתה קיימת לפני התקנת המערכות הפוטו וולטאיות נמדדה גם לאחר התקנת המערכת והפעלתה בהספק מלא

אילו אמצעים ינקטו למנוע קרינה? מה עושים אם אחת הבדיקות תחזור לא תקינה?

בדיקות קרינה יתבצעו לפני  ואחרי התקנת הפאנלים הסולריים.

העירייה החמירה את דרישת הבדיקה ובמקום אחת לחמש שנים, תבוצע בדיקת קרינה אלקטרומגנטית כל שנה על ידי מודד מוסמך.

במידה ותוצאת הבדיקה תדגים ערכים לא תקינים יבוצע מיגון למקור הפליטה.

האם קיים סיכון בטיחותי שהגג יקרוס מעומס הלוחות? האם התקנה של מערכת סולארית עלולה לפגוע בגג?

לא.
כל עוד ההתקנה נעשית בצורה מקצועית והגג אינו סובל מבעיות קודמות, ההתקנה של מערכת סולארית יכולה רק לשפר את תחזוקת הגג ואף לתרום לקירור של המבנה.

במכרז הוגדרו תנאים שמטרתם הבטחת ביצוע העבודות לפי הסטנדרטים והתקנים המקובלים בתחום והעירייה אף הבטיחה מנגנוני בקרה קשיחים יותר מהמקובל.

הקבלן ימנה מהנדס קונסטרוקציה שייתן ייעוץ בכל סוגיה בעניין הקונסטרוקציה הנושאת של המתקן; אחת לשלוש שנים, מהנדס קונסטרוקטיבי יבצע בדיקה לאישור יציבות המבנה שעליו ממוקמת המערכת הסולארית וכן בדיקת עיגון הפאנלים לקונסטרוקציה.

כמנגנון בקרה חיצוני נוסף, העירייה תמנה מהנדס חיצוני מטעמה לצורך בדיקה ואישור תוכניות קונסטרוקציה שהכין המהנדס מטעם הקבלן.

מה יקרה במקרה ותתגלה רטיבות בגג?

טרם התקנת הפאנלים על הגגות נערך סקר לבדיקת מצב האיטום בגגות.
במקרה הצורך יבוצעו עבודות איטום לפני התקנת הפאנלים הסולאריים. לא תתחיל עבודה באתר טרם אישור גורם מקצועי כי הגג ראוי להתקנה.

האם הלוחות דורשים תחזוקה?

לצורך שמירה על טיב הקולטנים יתבצעו עבודות לניקוי הפאנלים, מעבר לכך אינה נדרשת תחזוקה ייחודית.
כמה פעמים בשנה יתבצעו בדיקות לתקינות המערכות באחריות הקבלן.
האחריות על תחזוקת המערכת הינה תחת החברה הכלכלית לפיתוח נס ציונה בע"מ. קבלן הביצוע אחראי לשטיפת הפאנלים במהלך השנה ועל הבדיקות.

מה עוד יוצא לנו מהמהלך הזה?

הרווח ממכירת החשמל יאפשר השקעה לאורך שנים ארוכות בחינוך, בתרבות ובשיפור פני העיר, וגם נשמור על הסביבה.

המהלך מייצר הזדמנות ללמד את התלמידים שלנו על היתרונות של ייצור חשמל באנרגיה נקייה באמצעות דוגמה חיה בבית הספר שלהם.

הפרויקט גם צפוי לסייע לעידוד הקהל הרחב לנקוט פעולות נוספות בקשר למשבר האקלים – מיחזור, צמצום צריכה, מעבר לתחבורה ציבורית ועוד.

 

יש לכם עוד שאלות?

אנחנו רואים חשיבות רבה בקשר עם הציבור ומפעילים מערך של ידוע והסברה לתושבים באמצעות צוות קשרי קהילה ייעודי איתו ניתן ליצור קשר

בטלפון: 072-2211599

או במייל: 

יפתח: Yiftahg@bncr.co.il

איתן: Eitan@bncr.co.il

אירית: Iritk@bncr.co.il

חזור לעמוד הראשי