רישום לגני הילדים ולכיתות א' שנת תשפ"ג

הרישום יתקיים בין התאריכים 3.1.22 – 23.1.22