יופי של תירוצים, עכשיו אוספים


יופי של תירוצים – עכשיו אוספים

עם בוא האביב יוצאת עיריית נס ציונה במסע הסברה ומודעות לשמירה על מרחב ציבורי נקי מצואת כלבים

תחת הכותרת: יופי של תירוצים – עכשיו אוספים פונה העירייה אל בעלי הכלבים בעיר בבקשה לגלות אחריות אישית, ולהקפיד לאסוף את צואת הכלבים מהמרחב הציבורי. 

בימים אלה, עם בו האביב, נערך אגף שפ"ע להסדרה וניקיון השטחים הציבוריים בעיר. פעילות מוגברת של האגף כוללת: ניכוי עשביית חורף, שטיפת רחובות באמצעות רכב הגרייניק, חידוש וצביעת סימוני כבישים, תגבור עובדי ניקיון ומשאיות לאיסוף גזם ואשפה,  גיזום עצים וסילוק ענפים יבשים וחידוש צמחייה. מתבצעות פעולות ממוקדות לניקיון הגינות הציבוריות ושבילים מרכזיים. יתבצע ניקיון המרחב הציבורי באזור בתי הכנסת. 

קנס על צואת כלבים שלא נאספה על ידי בעלי הכלב עומד על 320 ₪ וקנס על כלב משוטט, עומד על 500 ₪.