רישום למסגרות הקיץ של גני הילדים ובתי הספר

סבסוד מסלולי הקיץ לגני הילדים


עיריית נס ציונה בשיתוף עם מפעילי הקייטנות מסבסדת את מסלולי הקיץ לגני הילדים ולבית הספר של החופש הגדול עבור תלמידי א-ג. הנחה של 75 ש"ח תינתן לכל ילד המשתתף במסלול יום מלא במחזור הראשון. 

מסלול מלגות לקייטנות הקיץ בגני הילדים למשפחות זכאיות- ניתן להגיש בקשה למלגה עבור ילדי הגנים, הרשומים למסגרות הקיץ. המלגות עבור זכאים בהתאם לקריטריונים המפורטים באתר, ובנוסף לסבסוד שניתן לכלל ילדי הגנים.

הגשת בקשה למלגה >