במסגרת תקציב המדינה וחוק ההסדרים במשק, קובעת הכנסת מידי שנה בשנה את שיעור הארנונה ברשויות המקומיות, את תעריפי המינימום והמקסימום בהתאם לסוגי הנכסים השונים, ואת רשימת הקבוצות הזכאיות להנחות ופטורים.
חיוב הארנונה הוא שנתי (מינואר ועד דצמבר), והוא נקבע על פי סוג הנכס, השימוש והשטח.
להלן צווי מיסי ארנונה מהשנים האחרונות.