מהי ארנונה?

הארנונה הכללית היא מס המוטל לפי חוק המדינה על המחזיקים בדירות מגורים ובכל מבנה שאיננו משמש למגורים כגון: חנויות, משרדים, מבני תעשייה ומלאכה, חניונים, קרקעות ועוד.
 
במסגרת תקציב המדינה וחוק ההסדרים במשק, קובעת הכנסת מידי שנה בשנה את שיעור הארנונה ברשויות המקומיות, את תעריפי המינימום והמקסימום בהתאם לסוגי הנכסים השונים ואת רשימת הקבוצות הזכאיות להנחות ופטורים.
 
חיוב הארנונה הוא שנתי (מינואר ועד דצמבר), והוא נקבע על פי סוג הנכס, השימוש והשטח.
 
תשלום הארנונה על ידי כלל התושבים ובמועדים קבועים, מבטיח פעילות תקינה של הרשות המקומית ומימון סדיר של השירותים לתושבים בכל התחומים שעליהם מופקדת ואחראית העירייה.
 
לתשומת לבכם- המידע הניתן באתר הינו כללי ותמציתי, ובכל מקרה אינו בא במקום הוראות החוק והתקנות.

עודכן: אפריל 2020