להלן פרוטוקולי ועדת ערר:

 ועדת ערר החלטה 29.11.2019 - בקובץ PDF