לפניכם הנחיות למילוי בקשה לקבלת תמיכות לשנת 2022 דרך אתר העירייה.

שימו לב, הזמן המוקצה לתהליך הרישום הינו 45 דקות. יש להיערך מראש עם כל הפרטים והמסמכים הנדרשים לרישום.

שלב 1- פרטי משתמש:

עליכם למלא את פרטי הנציג מטעם העמותה המבקש את התמיכה.

מספר זיהוי- מספר עמותה

ת.ז.- תעודת זהות של הנציג מטעם העמותה

סיסמא- הסיסמא צריכה להיות מורכבת מלפחות 9 תווים: מספרים, סימנים, אות לועזית גדולה אחת ולפחות אות אחת קטנה

 • טפסים להורדה- על מנת להמשיך בתהליך ולעבור לשלב 2 חייבים להוריד את הטפסים המופיעים כשלוחצים על האייקון "טפסים להורדה" מצד שמאל למעלה, רק לאחר הורדת כל הקבצים תהיה אפשרות להמשיך הלאה.

הטפסים הינם:

 • טופס בקשת תמיכה לשנת 2022
 • הצהרת מורשי חתימה
 • הצהרת רו"ח
 • כתב הרשאה בלתי חוזרת לבנקים.
 • דו"ח תמציתי על פעילות התאגיד ועל תרומתו לעיר נס-ציונה ותושביה, לרבות מספר המשתתפים בה והסכום המבוקש
 • כתב התחייבות לעניין ביקורת על השימוש בכספים וכד', חתום על ידי מורשי חתימה.
שלב 2- מילוי פרטים אישיים:

שם עסק/פרטי- שם העמותה

דוא"ל וטלפונים של הנציג המגיש את הבקשה מטעם העמותה

שלב 3- הוספת איש קשר:

במידה ואתם רוצים להוסיף איש קשר נוסף מטעם העמותה יש ללחוץ על "להוספת איש קשר", במידה ולא יש לעבור לשלב הבא.

שלב 4- סיווגים:

יש לסמן בטבלה של המאגר סיווגים את סוג העמותה ואז ללחוץ על החץ שמאלה לסיווגים לספק.

תעלה חלונית המצריכה למלא את שנות הוותק של העמותה.

שלב 5- טעינת מסמכים:

בשלב זה יש לעלות את המסמכים שהורדתם בשלב הראשון מלאים וחתומים ע"י הגורמים הרלוונטים. בנוסף, יש צורך לצרף גם את המסמכים הבאים:

* אישור תקף מרשם העמותות על ניהול תקין של העמותה,

* מסמכי היסוד המעודכנים של העמותה (תזכיר, תקנון וכיוצא בזה).

* אישור מעמד העמותה כמלכ"ר במע"מ.

* אישור מוסד ציבורי (ניהול ספרים ופטור מניכוי מס במקור) בתוקף ממס הכנסה (אישור למלכ"ר).

* תקציב מאושר (או לפחות הצעת התקציב) לשנת הפעילות המבוקשת (2021) לרבות פירוט מלא של ההכנסות הצפויות או המבוקשות, ובכלל זה השתתפות משרדי ממשלה, רשויות מקומיות או גופים ציבוריים אחרים הן בתמיכה ישירה והן בתמיכה עקיפה, מספר העובדים וההוצאה הכוללת לשכר עבודה. (בדגש שנתיים אחרונות מפורט הסכום מכל רשות מקומית)

* דו"ח כספי מבוקר (מאזן + דו"ח הכנסות והוצאות) לשנת 2018 ומאזן בוחן למחצית 2019.

שלב 6-שאלות:

בשלב זה יש להשיב על השאלות הבאות:

 1. שם העמותה
 2. כתובת
 3. טלפון נייח+נייד איש קשר 1
 4. טלפון נייח+נייד איש קשר 2
 5. כתובת דוא"ל
 6. המספר הרשום של העמותה
 7. האם נתמך ע"י עיריית נס-ציונה? כן/לא (במידה וכן, יש להזיז את העיגול לצד ימין ובמידה ולא יש להזיז את העיגול לצד שמאל)
 8. אם נתמך בשנים קודמות ע"י עיריית נס ציונה ציין מאיזה שנה
 9. תמיכה ממקורות ציבוריים_______________ ₪.
 10. תמיכה ממשרדי ממשלה_______________ ₪.
 11. תרומות ותמיכות ממקורות אחרים עצמאיים_______________ ₪.
 12. התמיכה המבוקשת _______________ ₪.
שאלות עמותות ספורט:

* שאלה שלא רלוונטית לענף הספורט שלכם - יש למלא בתשובה 0

א. ספורט הישגי קבוצתי:

1. מספר קבוצות שמשחקות בליגה

2. ענף ספורט שנמצא בדרגת העל בתוכנית האב לספורט

3. מספר הנשים השחקניות בקבוצות

ב. ספורט עממי:

1. מספר הספורטאים החברים הפעילים בעמותה שהינם תושבי העיר

2. מספר הנשים השחקניות בקבוצה

3. השתתפות בליגה תחרותית

שאלות עמותות רווחה תרבות ודת:

 1. מספר מקבלי השרות שהם תושבי נס ציונה_____, מספר כלל מקבלי השרות מהעמותה____.
 2. הסבר על בלעדיות השרות לעומת ארגונים אחרים (האם קיימים ארגונים דומים שמספקים שירות דומה לתושבי נס-ציונה)

o בלעדי      o עד 3 נותני שירות      o  מעל 3 נותני שירות.

 1. מגוון השירותים לתושבי נס ציונה:  o שירות 1   o עד 3 שירותים   o מעל 3 שירותים
 2. האם מתקיים שיתוף פעולה עם האגף המקצועי בעירייה:  כן  /  לא (במידה וכן, יש להזיז את העיגול לצד ימין ובמידה ולא יש להזיז את העיגול לצד שמאל)
 3. תדירות השירות לאורך השבוע בנס ציונה:

o יומי מעל 3 שעות, o שבוע מעל 4 שעות שבועיות, o חודשי מעל 4 שעות חודשיות.

 1. אחוז מקורות מימון עצמאיים %_______.
 2. מנכ"ל מקבל שכר כן/לא (במידה וכן, יש להזיז את העיגול לצד ימין ובמידה ולא יש להזיז את העיגול לצד שמאל)
 3. מספר שנות הפעילות בנס ציונה __________.

שאלות עמותות נוער:

 1. מספר חניכים תושבי העיר
 2. מספר פעילויות התנדבותייות בשנת הכספים הנוכחית
 3. מספר חניכים יוצאי העדה האתיופית
 4. מספר חניכים עם צרכים מיוחדים
 5. מספר חניכי צרכים מיוחדים מורכבים
 6. אחוז משרה רכז המועסק בשכר

לאחר מילוי השאלות יש ללחוץ על כפתור "קראתי ואני מאשר את תנאי השימוש" לגלול מטה ולאשר (אין לתנאי השימוש שום חשיבות- זה עיניין טכני), ואז ללחוץ על "סיום רישום".

תמיכה טכנית- בכל שלב במילוי הבקשה יש אפשרות ללחוץ על הכפתור מצד שמאל "צור קשר"