זכאי להנחה מי שמקבל גמלת סיעוד מביטוח לאומי 

זכאות להנחה בשיעור של 70%  לשטח דירה עד 140 מ"ר

תהליך קבלת ההנחה:

  1. הגשת בקשה לשנת המס הנוכחית בלבד (ניתן להגיש עד ה-30.11), בצירוף המסמכים הבאים:
  • אישור המוסד לביטוח לאומי על זכאות לגמלת סיעוד
  • צילום תעודת זהות עם ספח עם כתובת עדכנית של המבקש בתחומי העיר נס-ציונה, התואמת את הכתובת בחשבון הארנונה על שמו
  • אם התגוררת ברשות אחרת והנך תושב חדש, יש לצרף אישור הפסקת הנחה / אי קבלת הנחה מהרשות האחרת
  • לנכס בשכירות - יש לצרף הסכם שכירות בתוקף

       2. בדיקת הבקשה ועדכון הזכאות בהתאם
       3. עדכון המבקש בדבר ההנחה המבוקשת

להגשת בקשה להנחת סיעוד - לחצו כאן

לתשומת לבכם: אישורים מן המוסד לביטוח לאומי ניתן להפיק גם בעמדה לשירות עצמי, המוצבת סמוך למשרדי הגביה. 
על מנת להפעיל את העמדה, יש להצטייד במספר תעודת הזהות וקוד סודי, אותו ניתן להזמין באתר האינטרנט של הביטוח הלאומי.