בהמשך להנחיות חוק הפיקדון החדש, באגף שפ"ע בעיריית נס ציונה נערכים להוצאת מתקני המחזור לאיסוף בקבוקי פלסטיק אשר שימשו למחזור בקבוקי משקה גדולים (ליטר וחצי) ממרכזי המחזור ברחבי העיר