להגשת מכרז כח אדם לעיריית נס ציונה, יש למלא את השאלון המקוון דרך כפתור הגשת מועמדות בתוך עמוד המכרז.

  • בקשה שתשלח לאגף משאבי אנוש לאחר המועד הקבוע במכרז, לא תובא בחשבון.
  • רק פניות מתאימות תענינה.
  • ככל שלא יוגשו המסמכים הנדרשים להוכחת עמידה בתנאי הסף, יראו את המועמד/ת כמי שלא עמד/ה בתנאי הסף.
  • המכרזים/מודעות הדרושים פונים לגברים ולנשים כאחד ומנוסחים בלשון זכר לצורך הנוחות בלבד.
דרושים קטגוריה סוג תאריך פתיחת המכרז תאריך סגירת המכרז
מכרז חיצוני מספר 10/24 מנהל/ת מחלקת החינוך היסודי דרושים - עירייה חיצוני 10/04/2024 30/04/2024 12.00
הארכה-מכרז חיצוני מספר 05/24 פקח/ית חניה וחוקי עזר ברשות דרושים - עירייה חיצוני 27/03/2024 30/04/2024 12.00
הארכה-מכרז חיצוני מספר 06/24 פקח/ית שיטור משולב דרושים - עירייה חיצוני 27/03/2024 30/04/2024 12.00
הארכה- עו"ס קהילתי/ ת דרושים - עירייה משרה ללא צורך במכרז 27/03/2024 30/04/2024 12.00
הארכה-עובד/ת סוציאלי/ת לחוק הנוער והמשפחה דרושים - עירייה משרה ללא צורך במכרז 20/03/2024 30/04/2024 12.00
הארכה-עובד/ת סוציאלי/ת נפגעי עבירה ומשפחות דרושים - עירייה משרה ללא צורך במכרז 20/03/2024 30/04/2024 12.00

עבור לארכיון