להגשת מכרז כח אדם לעיריית נס ציונה, יש למלא את השאלון המקוון שמופיע בתוך עמוד המכרז.

  • בקשה שתשלח לאגף משאבי אנוש לאחר המועד הקבוע במכרז, לא תובא בחשבון.
  • רק פניות מתאימות תענינה.
  • ככל שלא יוגשו המסמכים הנדרשים להוכחת עמידה בתנאי הסף, יראו את המועמד/ת כמי שלא עמד/ה בתנאי הסף.
  • המכרזים/מודעות הדרושים פונים לגברים ולנשים כאחד ומנוסחים בלשון זכר לצורך הנוחות בלבד.

לפניה למודעת משרה פנויה של החברה הכלכלית לפיתוח נס ציונה, יש לשלוח:

  1. שאלון למועמד/ת - החברה הכלכלית לפיתוח נס ציונה
  2. וכל הנדרש לפי המתפרסם במכרז/מודעה עצמם.
  3. את המסמכים יש לשלוח לפי המפורסם במכרז/מודעה עצמם.

 

דרוש קטגוריה סוג תאריך פתיחת המכרז תאריך סגירת המכרז
מכרז חיצוני מס' 238/21 לתפקיד: רכז/ת תעסוקה באגף שירותים חברתיים עירייה חיצוני 22/07/2021 02/08/2021 12:00
מכרז חיצוני מספר 239/21 לתפקיד: אחראי/ת גבייה באגף שומה וגבייה עירייה חיצוני 22/07/2021 02/08/2021 12:00
מכרז מס' 235/21 פקח/ית שיטור משולב עירייה חיצוני 15/07/2021 30/07/2021 12:00
מכרז מס' 236/21 אחראי/ת פינת חי ופקח/ית וטרינרי/ת עירייה חיצוני 15/07/2021 30/07/2021 12:00
מכרז חיצוני 228.21 סגן מנהל אגף אסטרטגי ולוגיסטי עירייה חיצוני 15/07/2021 30/07/2021 12.00

עבור לארכיון דרושים