להגשת מכרז כח אדם לעיריית נס ציונה, יש למלא את השאלון המקוון דרך כפתור הגשת מועמדות בתוך עמוד המכרז.

  • בקשה שתשלח לאגף משאבי אנוש לאחר המועד הקבוע במכרז, לא תובא בחשבון.
  • רק פניות מתאימות תענינה.
  • ככל שלא יוגשו המסמכים הנדרשים להוכחת עמידה בתנאי הסף, יראו את המועמד/ת כמי שלא עמד/ה בתנאי הסף.
  • המכרזים/מודעות הדרושים פונים לגברים ולנשים כאחד ומנוסחים בלשון זכר לצורך הנוחות בלבד.
דרושים קטגוריה סוג תאריך פתיחת המכרז תאריך סגירת המכרז
מכרז חיצוני מספר 24/24 לתפקיד רכז/ת חינוך והשכלה -טיפול ביחידה לקידום נוער- היל" ה דרושים - עירייה חיצוני 17/07/2024 31/07/2024 12:00
עו"ס משפחה דרושים - עירייה משרה ללא צורך במכרז 17/07/2024 31/07/2024 12:00

עבור לארכיון