להגשת מכרז כח אדם לעיריית נס ציונה, יש למלא את השאלון המקוון שמופיע בתוך עמוד המכרז.

  • בקשה שתשלח לאגף משאבי אנוש לאחר המועד הקבוע במכרז, לא תובא בחשבון.
  • רק פניות מתאימות תענינה.
  • ככל שלא יוגשו המסמכים הנדרשים להוכחת עמידה בתנאי הסף, יראו את המועמד/ת כמי שלא עמד/ה בתנאי הסף.
  • המכרזים/מודעות הדרושים פונים לגברים ולנשים כאחד ומנוסחים בלשון זכר לצורך הנוחות בלבד.

לפניה למודעת משרה פנויה של החברה הכלכלית לפיתוח נס ציונה, יש לשלוח:

  1. שאלון למועמד/ת - רק למשרות של החברה הכלכלית לפיתוח נס ציונה
  2. וכל הנדרש לפי המתפרסם במכרז/מודעה עצמם.
  3. את המסמכים יש לשלוח לפי המפורסם במכרז/מודעה עצמם.

 

דרוש קטגוריה סוג תאריך פתיחת המכרז תאריך סגירת המכרז
מכרז 36/23 לתפקיד: רכז/ת תחום מנהיגות יישובי עירייה חיצוני 31/05/2023 15/06/2023 12:00
מכרז 37/23 לתפקיד: מנהל/ת בית נוער/מועדון נוער וקהילה עירייה חיצוני 31/05/2023 15/06/2023 12:00
מכרז 38/23 לתפקיד: מנהל/ת מת"ל עירייה חיצוני 31/05/2023 15/06/2023 12:00
מכרז 30/23 לתפקיד: פקח/ית שיטור משולב עירייה חיצוני 23/05/2023 11/06/2023 12:00
מכרז 35/23 לתפקיד: פקח/ית חניה וחוקי עזר ברשות עירייה חיצוני 23/05/2023 11/06/2023 12:00
מכרז 31/23 לתפקיד: רכז/ת תחום הרכש עירייה חיצוני 23/05/2023 11/06/2023 12:00
מכרז חיצוני 32/23 לתפקיד מנהל/ת מחלקת הגיל הרך (לידה עד שלוש) עירייה חיצוני 23/05/2023 11/06/2023 12:00
עו " ס קהילתי אלימות במשפחה אזרחים וותיקים עירייה משרה ללא צורך במכרז 03/05/2023 30/06/2023 12:00
עו"ס לחוק הנוער עירייה משרה ללא צורך במכרז 03/05/2023 30/06/2023 12:00
מכרז 21/23 לתפקיד: פסיכולוג/ית חינוכי/ת עירייה חיצוני 19/04/2023 30/06/2023 12:00
הארכה - מכרז 28/23 לתפקיד: מדריכ/ת מועדונית עירייה חיצוני 04/04/2023 30/06/2023 12:00

עבור לארכיון דרושים