לפניה למכרז כ"א לעיריית נס ציונה, יש לשלוח:

 1.  טופס שאלון אישי למועמדות למכרז כוח אדם
 2. בצרוף המסמכים הבאים:
  1.  קורות חיים
  2. תעודות השכלה וקורסים רלוונטיים
  3. המלצות

את המסמכים יש לשלוח לאגף משאבי אנוש במייל (דואר אלקטרוני): Hr-propos@nzc.org.il לידי נועה בן-משה.
כתובת מייל זו למטרת שליחת מסמכים בלבד, לא יינתן מענה לתכתובות במייל זה.

 • בקשה שתשלח לאגף משאבי אנוש לאחר המועד הקבוע במכרז, לא תובא בחשבון.
 • רק פניות מתאימות תענינה.
 • ככל שלא יוגשו המסמכים הנדרשים להוכחת עמידה בתנאי הסף, יראו את המועמד/ת כמי שלא עמד/ה בתנאי הסף.
 • המכרזים/מודעות הדרושים פונים לגברים ולנשים כאחד ומנוסחים בלשון זכר לצורך הנוחות בלבד.

לפניה למודעת משרה פנויה של החברה הכלכלית לפיתוח נס ציונה, יש לשלוח:

 1. שאלון למועמד/ת - החברה הכלכלית לפיתוח נס ציונה
 2. וכל הנדרש לפי המתפרסם במכרז/מודעה עצמם.
 3. את המסמכים יש לשלוח לפי המפורסם במכרז/מודעה עצמם.

 

דרוש קטגוריה סוג תאריך פתיחת המכרז תאריך סגירת המכרז
מכרז פנימי/ חיצוני מ222/21 מנהל ביה"ס קריית חינוך שש שנתי- פארק המדע עירייה פנימי/חיצוני 06/05/2021 20/05/2021 12.00
מכרז חיצוני/פנימי 227/21 עו"ס לחוק סדרי דין ומטפל במרכז קשר עירייה פנימי/חיצוני 06/05/2021 20/05/2021 12.00

עבור לארכיון דרושים