לפניה למכרז כ"א לעיריית נס ציונה, יש לשלוח:

 1.  טופס שאלון אישי למועמדות למכרז כוח אדם
 2. בצרוף המסמכים הבאים:
  1.  קורות חיים
  2. תעודות השכלה וקורסים רלוונטיים
  3. המלצות

את המסמכים יש לשלוח לאגף משאבי אנוש במייל (דואר אלקטרוני): Hr-propos@nzc.org.il לידי נועה בן-משה.
כתובת מייל זו למטרת שליחת מסמכים בלבד, לא יינתן מענה לתכתובות במייל זה.

 • בקשה שתשלח לאגף משאבי אנוש לאחר המועד הקבוע במכרז, לא תובא בחשבון.
 • רק פניות מתאימות תענינה.
 • ככל שלא יוגשו המסמכים הנדרשים להוכחת עמידה בתנאי הסף, יראו את המועמד/ת כמי שלא עמד/ה בתנאי הסף.
 • המכרזים/מודעות הדרושים פונים לגברים ולנשים כאחד ומנוסחים בלשון זכר לצורך הנוחות בלבד.

לפניה למודעת משרה פנויה של החברה הכלכלית לפיתוח נס ציונה, יש לשלוח:

 1. שאלון למועמד/ת - החברה הכלכלית לפיתוח נס ציונה
 2. וכל הנדרש לפי המתפרסם במכרז/מודעה עצמם.
 3. את המסמכים יש לשלוח לפי המפורסם במכרז/מודעה עצמם.

 

דרוש קטגוריה סוג תאריך פתיחת המכרז תאריך סגירת המכרז
מכרז חיצוני /פנימי עו"ס לצרכים מיוחדים עירייה פנימי/חיצוני 24/02/2021 11/03/2021 12.00
מכרז חיצוני/פנימי 211.21 פקח/'ת עירוני חנייה וחוקי עזר ברשות עירייה פנימי/חיצוני 24/02/2021 11/03/2021 12.00
מכרז חיצוני /פנימי 212/21 פקח/ית וטרינרי/ת עירייה פנימי/חיצוני 24/02/2021 11/03/2021 12.00
מכרז חיצוני /פנימי מספר 207/21 בודק בקשות להיתרי בניה עירייה פנימי/חיצוני 11/02/2021 28/02/2021 12.00
הארכה-מכרז חיצוני /פנימי 209/21 עו"ס האזרח הותיק עירייה פנימי/חיצוני 11/02/2021 11/03/2021 12.00
הארכה -מכרז חצוני /פנימי 208/20 עו"ס קהילתי עירייה פנימי/חיצוני 11/02/2021 11/03/2021 12.00

עבור לארכיון דרושים