לפניה למכרז כ"א לעיריית נס ציונה, יש לשלוח:

 1.  טופס שאלון אישי למועמדות למכרז כוח אדם
 2. בצרוף המסמכים הבאים:
  1.  קורות חיים
  2. תעודות השכלה וקורסים רלוונטיים
  3. המלצות

את המסמכים יש לשלוח לאגף משאבי אנוש במייל (דואר אלקטרוני): Hr-propos@nzc.org.il לידי נועה בן-משה.
כתובת מייל זו למטרת שליחת מסמכים בלבד, לא יינתן מענה לתכתובות במייל זה.

 • בקשה שתשלח לאגף משאבי אנוש לאחר המועד הקבוע במכרז, לא תובא בחשבון.
 • רק פניות מתאימות תענינה.
 • ככל שלא יוגשו המסמכים הנדרשים להוכחת עמידה בתנאי הסף, יראו את המועמד/ת כמי שלא עמד/ה בתנאי הסף.
 • המכרזים/מודעות הדרושים פונים לגברים ולנשים כאחד ומנוסחים בלשון זכר לצורך הנוחות בלבד.

לפניה למודעת משרה פנויה של החברה הכלכלית לפיתוח נס ציונה, יש לשלוח:

 1. שאלון למועמד/ת - החברה הכלכלית לפיתוח נס ציונה
 2. וכל הנדרש לפי המתפרסם במכרז/מודעה עצמם.
 3. את המסמכים יש לשלוח לפי המפורסם במכרז/מודעה עצמם.

 

דרוש קטגוריה סוג תאריך פתיחת המכרז תאריך סגירת המכרז
מכרז פנימי/חיצוני 261/20 מרכז /ת מתנדבים ופרויקטיים עירייה פנימי/חיצוני 11/11/2020 30/11/2020 12.00
מכרז פנימי/ חיצוני 260/20 עו"ס מועדוניות עירייה פנימי/חיצוני 11/11/2020 30/11/2020 12.00
מכרז פנימי/חיצוני 262/20 מנהל מחלקת GIS עירייה פנימי/חיצוני 11/11/2020 30/11/2020 12.00
הארכה-מכרז פנימי חיצוני 255/20 לתפקיד: אב בית לאולמות ספורט עירייה פנימי/חיצוני 05/11/2020 25/11/2020 12:00
הארכה- מכרז פנימי/ חיצוני מס' 258/20 לתפקיד: עו"ס אזרחים וותיקים באוריינטציה קהילתית עירייה פנימי/חיצוני 05/11/2020 25/11/2020 12:00
הארכה-מכרז פנימי חיצוני מס' 223/20 לתפקיד: אב בית לבית ספר עירייה פנימי/חיצוני 05/11/2020 25/11/2020 12:00

עבור לארכיון דרושים