תאריכי מליאות שלא מן המניין בשנת 2024. הישיבות יתקיימו בימי שלישי בשעה 18:00

 

מליאה מספר 01/24 תתקיים בתאריך 30.1.24