עפ"י החוק נדרשת התקנת פיר מעלית, דרך נגישה ושירותים נגישים במבנה המרכזי.
משנת 2018 נדרש גם ביצוע הנגשה פרטנית עפ"י תקנות חדשות, כשהעירייה פועלת גם להכנת כיתות אקוסטיות בהיקף נרחב (11 במספר).