מוקד עירוני 106

personמנהלת המוקד העירוני שמרית ישראל
personטלפון 08-6429222
personהערות שעות פעילות 24/7
טבלת אנשי קשר - מוקד עירוני 106
שם תפקיד טלפון נייד מייל
ווטסאפ עירוני מוקד 106 רק ווטסאפ, לא להתקשר 053-3074767
שמרית ישראל מנהלת מוקד 106 08-6429222

העירייה נוהגת כדרך של שגרה להשאיל ציוד לאבלים תושבי העיר, וזאת על מנת לסייע לזקוקים לכך.

הזכאות לציוד אבל מיועדת לבני משפחות תושבי העיר נס-ציונה היושבים שבעה בעיר.
הציוד שניתן לשאול:
  • כסאות - עד 100 כסאות;
  • שולחנות - עד 10 שולחנות;
  • סידורים - עד 10 ספרים.

המבקשים לשאול ציוד אבל, יפנו למוקד העירוני 106 לפתיחת פניה. המוקד יקשר את הפונה עם מחסן העירייה.

לאחר התיאום מול המוקד העירוני, המבקשים יגיעו למחסן העירייה לאיסוף הציוד ויחתמו על טופס בקשה. באותו מעמד יפקידו המחאת בטחון (צ'ק) על סך של  -.1,000 ₪.

בתום השימוש יש להחזיר את הציוד בשלמותו למחסן העירייה.

במידה וציוד יוחזר פגום ו/או לא יוחזר בתום שבועיים ימים מיום מסירתו, תהיה רשאית העירייה לפדות את הצ'ק ע"ס -.1,000 ₪ שהופקד כביטחון, באופן חלקי או מלא בהתאם לנזק שיגרם.

משיכת הציוד והחזרתו באחריות המבקשים בלבד. העירייה אינה מובילה/מחזירה ציוד.

שעות עבודת המחסן - ימים ראשון עד חמישי, בין השעות  06:30 - 14:30.

טלפון המשרד  -  08-9300826

משתתפים בצער המשפחה, עיריית נס ציונה.