התנדבות מיוחדת

דרושים מתנדבים בוגרים עם לב רחב לפעילות הפגתית עבור ילדים עם צרכים מיוחדים, בבתיהן של המשפחות 050-8555493

הרשמה בטופס המצורף