חוק עזר לנס ציונה (אגרת ביוב), תשל"ה-1975

חוק עזר לנס ציונה (אגרת תעודה, אישור ושירות), התש"פ -2020

חוק עזר לנס ציונה (אספקת מים), תשכ"ז-1966

חוק עזר לנס ציונה (ביוב), תשל"ה- 1974 

חוק עזר לנס ציונה (החזקת בעלי חיים), התשנ"ח-1997

חוק עזר לנס ציונה (הסדרת גדר חיה), תש"ל-  1970

חוק עזר לנס ציונה (הסדרת השמירה), תשל"ח-  1977 

חוק עזר לנס ציונה (העמדת רכב וחנייתו), התש"פ- 2020 

חוק עזר לנס ציונה (הצמדה למדד), התשמ"ה- 1984 

חוק עזר לנס ציונה (חזירים ובשר חזיר), תשי"ח- 1958

חוק עזר לנס ציונה (מבנים מסוכנים), התש"ן- 1990 

חוק עזר לנס ציונה (מיחזור), התשע"ו- 2016  

חוק עזר לנס ציונה (סלילת רחובות), התשס"ב- 2001 

חוק עזר לנס ציונה (פיקוח על כלבים), התשנ"ג - 1992 

חוק עזר לנס ציונה (שחיטת עופות), תשכ"ב- 1962

חוק עזר לנס ציונה (שילוט), התשס"ט- 2009 

חוק עזר לנס ציונה (שמירה, אבטחה וסדר ציבורי), התשע"ח- 2017

חוק עזר לנס ציונה (שמירת איכות הסביבה, מניעת מפגעים ושמירת הסדר והניקיון), התשס"ג- 2003  

חוק עזר לנס ציונה (תיעול), התשס"ב- 2001  

חוק עזר לנס-ציונה (מניעת רעש), תשי"ח- 1958

חוק עזר לנס ציונה (מניעת רעש) (שימוש במפוח עלים), התשפ״ב-2022