ענבר עידן
ממונה על חופש המידע
08-9383801

לכל אזרחי ישראל ותושביה עומדת הזכות לקבל מידע מרשות ציבורית בהתאם להוראות חוק חופש המידע. 
עיריית נס ציונה הינה רשות ציבורית על פי החוק ועליה למנות ממונה על טיפול בבקשות לקבלת מידע ולספק את המידע המצוי ברשותה בהתאם לחוק.
 
בקשה לקבלת מידע לפי חוק חופש המידע תוגש על גבי טופס בקשה בצירוף אגרת בקשה בסך 20 ₪, שתשולם באתר התשלומים באמצעות כרטיס אשראי או בקופת העירייה או בהמחאה לפקודת עיריית נס ציונה.
במקרים מסוימים יידרש תשלום נוסף בגין איתור וטיפול.
 
מידע הקשור למבקש עצמו אינו דורש אגרת בקשה.
על מנת לקבל מידע באשר לצד שלישי, יש לקבל את אישור הצד השלישי לספק את המידע המבוקש.
 
לצפייה בנוסח החוק באתר הכנסת לחצו כאן.