דברי הסבר:

הגשת בקשה לדחיית מועד תשלום – תשלומי חובה

ביום 31.12.23 פג תוקפו של חוק דחיית מועדים (הוראת שעה – חרבות ברזל)(חוזה, פסק דין או תשלום לרשות), התשפ"ד – 2023  (להלן: "החוק") לעניין התקופה הקובעת, בה היו רשאים זכאים לפי הרשימה באותו החוק, לבקש דחיית תשלומים שונים.

ביום 1.1.24 נכנס לתוקף תיקון לחוק דחיית מועדים (הוראת שעה – חרבות ברזל) (חוזה, פסק דין או תשלום לרשות) (תיקון) (הוספת תקופה קובעת שניה), התשפ"ד-2023 (להלן: "התיקון לחוק"), העוסק בתקופה קובעת שניה, אשר חלה בין הימים 1.1.24 ועד 29.2.24 (להלן: "התקופה הקובעת השנייה) (מצ"ב התיקון לחוק).

במסגרת התיקון לחוק –

  • עודכנה רשימת הזכאים לבקש דחיית תשלומים, והיא מפורטת בהגדרות החוק המתוקנת, כפי שמופיעה מטה. תחת ההגדרה "זכאי לדחיית מועד בתקופה הקובעת השנייה".
  • החוק המעודכן קובע כי מועד לתשלום לרשות שחב בו אדם הזכאי לדחיית מועד בתקופה הקובעת הראשונה (7.10-31.12), במהלך התקופה הקובעת הראשונה, יידחה המועד לתשלום ב-145 ימים או עד ליום 29.2.24 לפי המוקדם.
  • חל מועד לתשלום לרשות שחב אדם הזכאי לדחייה בתקופה הקובעת השנייה, בתקופה זו, יידחה המועד לתשלום ב- 31 ימים.

 

ספר החוקים 3141 - חוק דחיית מועדים (הוראת שעה - חרבות ברזל) (חוזה, פסק דין, או תשלום לרשות) (תיקון) (דחיית מועדים בתקופה הקובעת השניה), התשפ"ד - 2023

ספר החוקים 3094 - חוק דחיית מועדים (הוראת שעה - חרבות ברזל) (חוזה, פסק דין, או תשלום לרשות), התשפ"ד - 2023

קובץ התקנות 10876 - צו דחיית מועדים (הוראת שעה- חרבות ברזל) (חוזה, פסק דין, או תשלום לרשות), (הארכת התקופה הקובעת ותקופת הדחייה) התשפ"ד- 2023

קובץ התקנות 10954- צו דחיית מועדים (הוראת שעה- חרבות ברזל) (חוזה, פסק דין, או תשלום לרשות) (הארכת התקופה הקובעת ותקופת הדחייה) (מס' 2), התשפ"ד- 2023

 

 

פרטים אישיים:

 

 

פרטי הבקשה:

 

 

 

הצהרה:

הריני מצהיר/ה בזאת כי אני או בן/ת זוגי נמנה/ית ברשימת הזכאים לדחיית מועד תשלום לפי "חוק דחיית מועדים (הוראת שעה - חרבות ברזל) (חוזה, פסק דין, או תשלום לרשות), התשפ"ד - 2023".
 
Browser not supported