הצהרה על חוסר מיגון תקני ( ממ"ד או מקלט) בבית, בדירה, בקומה או בבניין

הנני מצהיר/ה שאין מיגון תקני ( ממ"ד או מקלט) בבית, בדירה, בקומה או בבניין שלי, ולהלן פרטיי: 

האם יש ילדים/ות מתחת לגיל 18 (במוסדות חינוך)? (חובה) שדה חובה

הנני מוותר/ת בזאת על כל טענה באשר לפגיעה בפרטיותי מכוח כל דין או הסכם, ולא תהיה לי כל טענה ו/או תביעה מכל סוג שהוא בקשר עם מסירת המידע כאמור לעירייה ובקשר עם השימוש בו. אני מאשר/ת לקבל עדכונים מעיריית נס ציונה באמצעות דוא"ל ומסרונים. (חובה) שדה חובה