מבנה ארגוני של העירייה.pdf

לצפייה במבנה הארגוני של העירייה- לחצו כאן

מבנה ארגוני עיריית נס ציונה – הסבר נגיש:

בכפיפות לראש העיר - יועצת משפטית​​​​, מבקר העירייה, ראש מטה לוגיסטיקה ואסטרטגיה, מנכ"לית, דוברת העירייה, החברה הכלכלית והחברה לתרבות ופנאי.
בכפיפות למנכ"לית – אגפים: שפ"ע, הנדסה, מנהלת התחדשות עירונית, גזברות, משאבי אנוש, בטחון, חינוך, מערכות מידע, רוחה ושרותים חברתיים, שירות, מחלקת נוער, יועצת למעמד האישה, הרשות לבטחון קהילתי ותרבות תורנית.
החברה הכלכלית והחברה לתרבות ופנאי פועלות בתיאום עם המנכ"לית.
בכפיפות ליועמ"ש – מיסוי מוניציפלי, תביעה עירונית ומכרזים.
בכפיפות לראש מטה לוגיסטיקה ואסטרטגיה -  רכש ומחסן, תפעול מבני עירייה
בכפיפות לאגף שפ"ע – וטרינריה, אחזקה, תברואה ונקיון, אחזקת גינון, רישוי עסקים והדברה ושילוט, מחלקה טכנית ( בכפיפות משנית לאגף הנדסה), פתוח תשתיות גינון ( בכפיפות משנית לאגף הנדסה)
בכפיפות להנדסה – רישוי פיקוח ושומה, תכנון עיר, מבני ציבור וחינוך, GIS , תשתיות, תחבורה, כבישים ופיתוח. בתאום עם שפ"ע – טכנית ופתוח תשתיות וגינון. בתאום עם גזברות : נכסים.
בכפיפות למנהלת התחדשות עירונית – קשרי קהילה, תכנון ותרבות הדיור
בכפיפות לגזברות – אגף שומה גבייה והכנסות, ס. גזבר להוצאות, ביטוח והסכמים, חשבות אגפים,  פתוח כלכלי נכסים (בכפיפות משנית לאגף הנדסה)
בכפיפות למשאבי אנוש – רכזות מש"א, חשבות שכר, מחלקת כ"א חינוך.
בכפיפות לאגף בטחון – חניה ופיקוח, שיטור משולב, בטיחות מוס"ח.
בכפיפות לאגף החינוך –גני ילדים, בתי ספר יסודי, בתי ספר על יסןדי, פרט וחינוך מיוחד, שרות פסיכולוגי, הסעים, ספורט, קידום נוער,אשכול פיס.
בכפיפות לאגף מערכות מחשוב – שרותים דיגיטלים, פרויקטים והטמעה, system, אבטחת מידע, שרות ולוגיסטיקה.
בכפיפות לאגף לשרותים חברתיים – צוות מערב, צוות מזרח, אזרחים ותיקים, פרט ומשפחה, התנדבות.
בכפיפות לשירות – קשר עם התושב, מוקד עירוני ופניות ציבור
בכפיפות לקהילה- נוער, צעירים וקהילה