מבנה ארגוני עיריית נס ציונה – הסבר נגיש:

בכפיפות לראש העיר: יועצת משפטית, מבקר העירייה, ראש מטה ופניות ציבור, מנכ"לית, דוברת העירייה, סגני ראש העיר, החברה הכלכלית.
בכפיפות למנכ"לית: גזברות, מערכות מחשוב, משאבי אנוש, מוקד עירוני, אגפים: חינוך, שירותים חברתיים, שפ"ע (שיפור פני העיר), הנדסה, בטחון, מחלקות: נוער, תפעול עירייה, מנהלת התחדשות עירונית, רכש ומחסן, הרשות לבטחון קהילתי ותרבות תורנית.
החברה הכלכלית וקריית התרבות פועלות בתיאום עם המנכ"לית.
בכפיפות ליועמ"ש (יועצת משפטית): מיסוי מוניציפלי, תביעה עירונית ומכרזים.
בכפיפות לאגף החינוך: בתי ספר, גני ילדים וצהרונים, קידום נוער, פרט וחינוך מיוחד, שרות פסיכולוגי, היסעים, ספורט, אשכול פיס.
בכפיפות לאגף לשירותים חברתיים: צוות מערב, צוות מזרח, אזרחים ותיקים, פרט ומשפחה, התנדבות.
בכפיפות לגזברות: סגן גזבר להוצאות, שומה גבייה והכנסות, ביטוח והסכמים, חשבות אגף חינוך, חשבות שאר האגפים, נכסים והיטלים (בכפיפות משנית לאגף הנדסה).
בכפיפות לאגף מערכות מחשוב: מדיה דיגיטלית, סיסטם, פרויקטים והטמעה, אבטחת מידע במיקור חוץ, שרות ולוגיסטיקה.
בכפיפות למשאבי אנוש: חשבות שכר, משאבי אנוש.
בכפיפות לאגף שפ"ע (שיפור פני העיר): וטרינריה, תברואה, ניקיון, אחזקה, איכות הסביבה, ומחלקה טכנית ( בכפיפות משנית לאגף הנדסה)
בכפיפות להנדסה: תכנון עיר, רישוי ופיקוח, GIS ותאום תשתיות, תחבורה, מבני ציבור תשתיות ופיתוח, נכסים והיטלים, מחלקה טכנית.
בכפיפות לאגף בטחון: חניה ופיקוח, שיטור משולב, בטיחות מוסדות חינוך.
בכפיפות למנהלת התחדשות עירונית: מנהל תחום קשרי קהילה, מנהל תחום תכנון, תרבות הדיור.
בכפיפות למחלקה הטכנית: רישוי עסקים והדברה, גנים ונוף, שילוט ואיכות הסביבה.