עיריית נס ציונה נגד קידום הבניה במתחם המייסדים ובמתחם חרודי

ללא התייעצות עם עיריית נס ציונה, אישרה השבוע ועדת השרים בראשות שר הפנים משה ארבל קידום בתהליך מהיר של מתחם המייסדים ומתחם חרודי בעיר. 

כבר בינואר 2022 הגישה עיריית נס ציונה התנגדות להכרזה על מתחם המייסדים כמתחם מועדף לדיור, תוך שהיא מתנגדת לבניה של אלפי יחידות דיור במסגרת תוכנית שאין לה גיבוי בתוכנית מתאר ובניגוד לסדרי העדיפות העירוניים כאשר התוכנית אינה כוללת פיתוח תשתיות ארציות נדרשות כגון תשתיות ביוב ומים שיכולים לענות על דרישות בסיסיות של צרכי השכונה הגדולה המתוכננת.  בהתנגדותה הדגישה עיריית נס ציונה כי נפח יחידות הדיור המתוכנן אינו תואם את צביון העיר, וכי לא ניתן לקדמו ללא תוכנית מתאר כוללת לעיר. 

מתחם חרודי, ממוקם בחלקה הצפון-מערבי של העיר. בשנת 2022 בחנה העירייה קידום תוכנית פיתוח מבוקרת ומצומצמת של המתחם שיעשה ביוזמתה. בשל התנגדות נחרצת של התושבים לבניה במקום המוגדר כיום כשטח חקלאי, ולאחר מפגש שיתוף ציבור רחב אשר התקיים בינואר 2023, בהשתתפות תושבי השכונות הסמוכות למתחם- הודיע ראש העיר שמואל בוקסר כי הוא מתנגד לכל בניה במקום. בהמשך לזאת, הגישה עיריית נס ציונה, כבר בחודש פברואר 2023 התנגדות "להכרזה על מתחם חרודי כמתחם מועדף לדיור" ונימקה כי הקרקע הינה שטח חקלאי ומהווה מסדרון אקולוגי חשוב ופעיל אשר מאפשר תנועה רציפה של בעלי חיים ומהווה בית גידול של צמחי בר, עוד פירטה העירייה את החשיבות בשימור האזור כאזור פתוח המהווה חיבור בין שמורת הטבע בדרום ראשון לציון לצפון מערב נס ציונה.  

החלטת הממשלה השבוע, להכריז על מתחם חרודי ומתחם המייסדים כמתחמים מועדפים לדיור, הינה חלק מהחלטה ממשלתית רחבה לקידום 24,000 יחידות דיור בערים שונות בארץ. מלבד לנס ציונה מקודמים מתחמים בערים: כרמיאל, קריית ים, אשקלון, לוד וגדרה.

חרודי נייר עמדה נעמה 22.2.23 (002) (4).pdf

חרודי ומייסדים נייר עמדה 24.12.23 (5).pdf

מתחם חרודי.jpe