מליאה לא מן המניין 05/24 

תאריך הישיבה

17.06.24

סדר יום לישיבה

לקריאת סדר היום כנסו ל: סדר יום

חומרי רקע ונספים

דברי הסבר לצו המיסים לשנים 2024 2025 - בקשה לאישור חריג

צו המיסים לשנת 2024

צו המיסים לשנת 2025