פיקוח וחניה

personמנהל מחלקת פיקוח וחניה תומר אלמדוי
personטלפון 08-9104541
personפקס 08-9402416
personכתובת תל חי 29 נס ציונה
personשעות קבלת קהל ראשון עד חמישי 08:00 עד 13:00 ; ימי רביעי 16:00 - 19:00
טבלת אנשי קשר - פיקוח וחניה
שם תפקיד טלפון נייד מייל
תומר אלמדוי מנהל מחלקת פיקוח וחניה 08-9104541
מחלקת פיקוח וחניה באגף הביטחון אחראית למכלול הטיפול בתחום החניה בעיר:
  • תכנון מערך החניה והתאמתו לצרכים העירוניים
  • שילוט ותמרור החניה המוסדרת
  • אכיפת חוקי העזר העירוניים הנוגעים לחניה מוסדרת ואסורה, תוך שמירה על צירי תנועה פנויים
  • הנפקת תווי חניה לזכאים
  • הסדר חובות חניה הסבת
  • דו"חות חניה טיפול בערעורים, הסבות ובקשות להישפט בנושאי החניה והפיקוח (חוקים וחוקי עזר ובכללם שמירת איכות הסביבה, מניעת מפגעים, מניעת רעש, שילוט, מניעת עישון במקומות ציבוריים ועוד)
  • פינוי גרוטאות רכב מרחבי העיר
  • פיקוח עירוני - אכיפת חוקי העזר העירוניים , טיפול במפגעי תברואה, במכשולים וכיו"ב.