להתקשרויות באמצעות החברה למשק וכלכלה - לחצו כאן >>

לתשלום מקוון עבור מסמכי המכרז >>

למכרזי כוח אדם - לחצו כאן >>

להצעות מחיר - לחצו כאן >>

הודעה בדבר הגשת הצעות מחיר / הצעות למכרזים (למעט מכרזי כח אדם):

ניתן להגיש הצעות מחיר/הצעות למכרזים (למעט מכרזי כח אדם) לתיבת המכרזים/תיבת הצעות מחיר,
בכניסה לבניין העירייה  ברחוב הבנים 9 נס ציונה, ליד השומר, בשעות העבודה של העירייה.

שם המכרז קטגוריה סוג המכרז תאריך פתיחת המכרז תאריך סגירת המכרז תאריך עדכון אחרון
שם המכרז: מכרז פומבי מספר 10/22 לאספקה והתקנה של מערכות מיזוג מפוצלות למבני ציבור ומוסדות חינוך בעיר נס ציונה קטגוריה: עירייה סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 13/09/2022 תאריך סגירת המכרז: 07/11/2022 תאריך עדכון אחרון: 13/09/2022
שם המכרז: מכרז פומבי מספר 22/22 למתן שירותי אחזקה ותיקונים למזגנים מפוצלים עבור עיריית נס ציונה קטגוריה: עירייה סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 13/09/2022 תאריך סגירת המכרז: 07/11/2022 תאריך עדכון אחרון: 13/09/2022
שם המכרז: קול קורא - הקמה ועדכון מאגר מטפלים רגשי/ התפתחותי/משפחתי מתל – מרכז עירוני התפתחותי לילד נוער ומשפחה - נס ציונה קטגוריה: עירייה סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 01/09/2021 תאריך סגירת המכרז: תאריך עדכון אחרון: 22/08/2022

עבור לארכיון המכרזים