להתקשרויות באמצעות החברה למשק וכלכלה - לחצו כאן >>

לתשלום מקוון עבור מסמכי המכרז >>

למכרזי כוח אדם - לחצו כאן >>

הודעה בדבר הגשת הצעות מחיר / הצעות למכרזים (למעט מכרזי כח אדם):

ניתן להגיש הצעות מחיר/הצעות למכרזים (למעט מכרזי כח אדם) לתיבת המכרזים/תיבת הצעות מחיר,
בכניסה לבניין העירייה  ברחוב הבנים 9 נס ציונה, ליד השומר, בשעות העבודה של העירייה.

שם המכרז קטגוריה סוג המכרז תאריך פתיחת המכרז תאריך סגירת המכרז תאריך עדכון אחרון
שם המכרז: מכרז מסגרת פומבי מספר 2/22 למתן שירותי ייעוץ נגישות מתו"ס ושירות לעיריית נס ציונה קטגוריה: עירייה סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 16/01/2022 תאריך סגירת המכרז: 14/02/2022 תאריך עדכון אחרון: 13/01/2022
שם המכרז: מכרז פומבי מספר 43/21 לביצוע עבודות תשתיות תקשורת פסיביות ועבודות נלוות עבור עיריית נס ציונה קטגוריה: עירייה סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 09/12/2021 תאריך סגירת המכרז: 03/02/2022 תאריך עדכון אחרון: 06/01/2022
שם המכרז: מכרז פומבי מספר 46/21 לאספקת מערכת מידע ממוחשבת לניהול מערך קשרי לקוחות עבור עיריית נס ציונה קטגוריה: עירייה סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 25/11/2021 תאריך סגירת המכרז: 03/02/2022 תאריך עדכון אחרון: 12/01/2022
שם המכרז: קול קורא - הקמה ועדכון מאגר מטפלים רגשי/ התפתחותי/משפחתי מתל – מרכז עירוני התפתחותי לילד נוער ומשפחה - נס ציונה קטגוריה: עירייה סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 01/09/2021 תאריך סגירת המכרז: תאריך עדכון אחרון: 01/09/2021

עבור לארכיון המכרזים