מליאה מן המניין 03/24 

תאריך הישיבה

06.04.24

סדר יום לישיבה

לקריאת סדר היום כנסו ל: סדר יום

חומרי רקע ונספים

הצעת החלטה