דלג לתוכן העמוד

מכרז מסגרת פומבי מספר 2/22 למתן שירותי ייעוץ נגישות מתו"ס ושירות לעיריית נס ציונה

את ההצעות, יחד עם כל מסמכי המכרז כשהם חתומים ע"י המציע ב- 2 עותקים (מקור), יש להכניס למעטפה סגורה שעליה מצוין "מכרז מסגרת פומבי מס' 2/22". את המעטפה יש להכניס לתיבת המכרזים במשרדי העירייה, קומה ב', חדר 311, ברחוב הבנים 9, נס-ציונה עד ליום 14.02.2022 בשעה 13:00.

ישיבת פתיחת תיבת המכרזים תתקיים ביום 14.02.2022  בשעה 13:15. כל אדם רשאי להיות נוכח בעת פתיחת תיבת המכרזים וההצעות ורישום מסמכי המכרז.

את ההצעות יש למסור במסירה אישית. לא תתקבלנה הצעות בדרך אחרת.