דלג לתוכן העמוד

מפגש מציעים (רשות) יתקיים ביום חמישי, תאריך 09.06.22 בשעה 12:00 בזום.

לקבלת קישור יש לפנות למזכירות מחלקת גני ילדים- לגב' שירי נצר במייל: shirine@nzc.org.il  או בטלפון: 08-9306004‏. השתתפות במפגש ההבהרות/מציעים היא רשות.

את ההצעות, יחד עם כל מסמכי המכרז כשהם מלאים וחתומים ע"י המציע ב- 2 עותקים (מקור), יש להכניס למעטפה סגורה שעליה מצוין "מכרז פומבי מס' 6/22". את המעטפה יש להכניס לתיבת המכרזים במשרדי העירייה, קומה ב', חדר 311, ברחוב הבנים 9, נס-ציונה עד ליום 28.06.2022 עד שעה 14:00.

ישיבת פתיחת תיבת המכרזים תתקיים ביום 28.06.2022 בשעה 14:15. כל אדם רשאי להיות נוכח בעת פתיחת תיבת המכרזים וההצעות ורישום מסמכי המכרז.